Спад на чуждите туристи през август

Отчетен е ръст на пътуванията на българите зад граница

Спад на чуждите туристи през август

Снимка: БГНЕС

Автор: Божидара Иванова
През август 2014 г. в България са регистрирани 1690.2 хил. посещения на чужди граждани, което е спад с 1.2% спрямо август 2013 г., сочи статистика на НСИ. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 14.6%. Междувременно се увеличават посещенията на чужденци със служебна цел или с други цели, съответно с 50.4 и 17.6%.

59.7% е делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България през август 2014 г. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Дания с 22%, Нидерландия- с 18.8%, Румъния - с 16.7%, Унгария - с 13.2%, Германия - с 5.2%, Обединено кралство - с 4.3%, Белгия - с 3.8%, Франция - с 2.7%. 

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Италия - с 16.1%, Чешката република - с 12.4%, Гърция - със 7.7%, Австрия - с 5.7%, Словакия - с 3.9%.

Намаляват посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" с 0.5%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Украйна и Русия, съответно с 14.4% и 8.8%. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 55.0%, следвани от посещенията с други цели - 37.1% и със служебна цел - 7.9%.

През август 2014 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 460.2 хил., или с 2.8% повече от регистрираните през август 2013 г. Увеличение е отчетено към Чешката република - с 40.6%, Австрия - с 31.5%, Македония - с 26.1%, Испания - със 17.3%, Румъния - с 13.4%, Сърбия - с 12.8% и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 26.5%, Италия - с 16.3%, Турция - със 7.6%, Германия - с 6.1%, Франция - с 3.1%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2014 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.2%, следвани от пътуванията с други цели - 40.2% и със служебна цел - 18.6%. В сравнение с август 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията с цел
почивка и екскурзия - със 17.7%, докато тези с други цели и със служебна цел намаляват съответно 
с 6.8 и 3.1%.

През август 2014 г. с други цели са били 59.5% от пътуванията към Сърбия и 53.4% - към Турция. Пътуванията към Австрия със служебна цел са 32.8%, а тези към Гърция и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 64.9 и 54.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни. 
Коментари: 0