Народното събрание одобри 3.3 млрд. лв. за бойна техника

Парите са за 8 изтребителя и 150 машини за сухопътните войски

Народното събрание одобри 3.3 млрд. лв. за бойна техника
С голямо мнозинство парламентът одобри Проектите за инвестиционен разход за модернизация на Сухопътни войски и Военновъздушните сили. „За“ гласуваха 151 депутати, 7 бяха „против“, а един се въздържа. Народните представители дебатираха по проектите в две пленарни заседания. Модернизацията на армията е на стойност около 3.3 млрд. лв.

Проектът за Сухопътни войски е с времеви интервал 12 години. Предвидено е до 8 години след подписване на договор да бъдат придобити 150 единици бойна и специална техника. Прогнозната стойност за придобиване на бойната и специалната техника, както и на допълнителното оборудване възлиза на 1.4 млрд. лв. с ДДС. Ще се извършва с разсрочено плащане.

Проектът за Военновъздушните сили включва придобиването на 16 изтребителя, на два етапа по 8. Самолетите ще бъдат доставяни в 3 последователни години, като доставката на първите два самолета трябва да бъде не по-късно от 24 месеца от датата на влизане в сила на договора. Финансовата рамка на първия етап е на стойност 1.8 млрд. лв. с ДДС. Вторият етап трябва да започне след приключване на доставките по първия етап и подписване на договор за реализация.

Министерството на отбраната предвижда да изпрати запитване до: САЩ (за F16), Португалия (за F16), Израел(за F16), Италия (за Eurofighter), Германия (за Eurofighter), Франция (за Dassault Rafale), Швеция (за Gripen).

Оперативна готовност за изпълнение на задачата по Air Policing трябва да се постигне в края на третата година от влизане в сила на договора за доставка на самолетите. А пълна готовност- в края на петата година. За изпълнението на тази задача България трябва да разполага с минимум 30 подготвени летци и 16-20 изтребители в летателна годност.
Коментари: 0