Населението на България намалява с близо 50 000 души на година

Процесът на застаряване на населението продължава

Населението на България намалява с близо 50 000 души на година

Снимка: Economic.bg

Автор: Божидара Иванова
Населението на България в края на 2018 г. е 7 000 039 души, или с 49 995 (0,7%) по-малко в сравнение с година по-рано, сочат данни на НСИ. Броят на мъжете 3 395 701 (48,5%), а на жените - 3 604 338 (51,5%), или на 1000 мъже се падат 1061 жени. 

В края на 2018 г. децата на възраст до 15 години в страната са 1 004 845, или 14,4% от общия брой на населението. Най-висок относителен дял на деца има в областите Сливен (18,5%) и Бургас (15,6%), а най-нисък в Смолян (11,5%) и Габрово (11,6%).  

Процесът на застаряване на населението продължава, показват още данните на националната статистика. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече години са 21,3% от населението на страната. По-силно този процес е изразен при жените (24,8%) отколкото при мъжете (17,7%). Разликата се дължи на по-високата смъртност при мъжете и по-ниската средна продължителност на живота при тях. Най-голям дял на застаряващо население у нас се наблюдава в областите Видин (29,6%), Габрово (28,6%) и Кюстендил (27,3%). Най-нисък е делът на възрастното население в София (17,5%) и Варна (18,9%). 

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г., нараства до 43,8 години в края на 2018 г. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42,8 години, а в селата - 46,4 години.

Населението в трудоспособна възраст в края на 2018 г. е 4, 2 млн. души, или 60% от населението на страната. Броят на хората в трудоспособна възраст намалява с 48 хил. души (1,1%) спрямо предходната година. 73,7% от населението живее в градовете, а 26,3% - в селата. Броят на обезлюдените места е 164, като най-голям е в областите Габрово (64), Велико Търново (55) и Кърджали (11).

Шест града в страната са с население над 100 000 души. В тях живее 34,4% от населението на България. В Югозападния и Южния Централен регион живее 50,2% от населението, а в Северозападния - 10,6%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2018 г. е 8,9%, а през 2017 г. е бил 9,0%. Броят живородените момчета (32 144) е с 2091 повечео от този на живородените момичета (30 053). Най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София и Ямбол, а най-ниска - в Смолян, Габрово и Видин.

Коментари: 0