Несигурността в страната тревожи производителите далеч повече от липсата на кадри

Въпреки това представителите на промишления сектор очакват ръст на поръчките през следващата половин година

Несигурността в страната тревожи производителите далеч повече от липсата на кадри

Снимка: Unsplash

704 ~ 2 мин. четене
Автор: Цветан Петров
Несигурната икономическа среда в България е далеч по-голям дългосрочен проблем за производителите в страната, отколкото недостигът на работна сила, включително квалифицирана. Това сочат данните от Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура в страната.

Макар през този месец липсата на кадри да е изпреварила с малко несигурността като основна пречка в промишлеността (32.8% от анкетираните предприемачи са се оплакали от недостиг на работници; 32.3 – от несигурната икономическа ситуация), то в дългосрочен план опасенията, свързани с несигурността, вземат огромен превес.През януари тази година показателят за бизнес климата в промишлеността като цяло се е повишил с 5 пункта, отразявайки по-оптимистичните оценки и очаквания на предприемачите в сектора относно бизнес състоянието на собствените им предприятия. Прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца също са благоприятни.

След допитването сред строителните предприемачи пък е отчетено понижение с 1 пункт на показателя за бизнес климата в този сектор, което означава, че въпросните инвеститори оценяват като по-неблагоприятно текущото бизнес състояние на предприятията си.

Въпросните предприемачи все пак са посочили, че имат браншът има осигурени поръчки за 8 месеца и половина напред, като през следващата половина година очакванията им са за увеличение на новите поръчки. Именно затова според тях ще се наблюдава и подобрение в данните за строителната дейност в краткосрочен план. Като най-сериозни затруднения и представителите на този бранш посочват недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и високата конкуренция в бранша.

Анкетата на НСИ в строителния бранш също така отчита и понижение на компаниите, закъснели с плащанията.Понижение на индекса за бизнес климата е отчетено и при търговията на дребно (спад с 1.9 пункта). Въпреки че представителите на този бранш са по-резервирани в оценките си за настоящото бизнес състояние на предприятията, техните прогнози за развитието за бизнес състоянието през следващата половин година остават без промяна. Благоприятни са и очакванията им по отношение на вътрешното търсене в страната. Като най-голям проблем за себе си предприемачите при търговията на дребно посочват не толкова недостига на работна ръка или икономическата несигурност, колкото високата конкуренция в бранша.

Без промяна от декември миналата година е останал през януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“. Оценките и очакванията на мениджърите в този сектор за състоянието на предприятията са умерени, но прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се влошават. И за тях основен проблем за развитието им е високата конкуренция в бранша, след което се нареждат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.
Коментари: 0