НКЖИ отчита трудна, но успешна 2014 година

Основна цел остава повишаване на безопасността, казва генералният директор инж. Милчо Ламбрев

НКЖИ отчита трудна, но успешна 2014 година

Инж. Ламбрев, на прага на Новата година, каква е равносметката за отиващата си 2014 година?

 Годината, която изпращаме, беше година на големи предизвикателства за Национална компания „Железопътна инфраструктура". Визирам най-вече природните бедствия, които застигнаха страната, и които засегнаха не малка част и от железопътната инфраструктура. Смятам, че Компанията се справи успешно в тази стихийна обстановка. Реагирахме своевременно и успяхме да се справим с аварийните обекти и да възстановим инфраструктурата за движение на влаковете, след наводненията и усложнената метеорологична обстановка.

В края на 2014 г. НКЖИ може да отчете една успешна година, покривайки голяма част от поставените цели в началото й.  

Разбира се, главната цел е рехабилитацията и модернизацията на железопътната инфраструктура. Доволен съм, че екипът на НКЖИ работи усилено и в синхрон.

Какви експлоатационни проекти се изпълняваха през тази година?

Използвахме и продължаваме да използваме ефективно времето за извършване на ремонт на много участъци и съоръжения от жп мрежата като основното ни финансиране и през настоящата година е Капиталовият трансфер от Държавния бюджет и приходите от инфраструктурни такси.  

Изпълнените дейности от поделение „Железен път и съоръжения“ от 01.01.2014 до 31.11.2014 г., включват над 29 500 м. механизирано подновяване на железен път; извършен механизиран среден ремонт на 68 310 м; над 2 380 000 м извършено механизирано текущо поддържане на железен път и подновяване на 808 бр. железопътни стрелки с тежка пътна механизация.

В резултат на изпълнение на ремонтните работи се постигна: завишаване скоростите на движение в 5 междугария; премахване на 16 бр. намаления на скоростта.

Ремонтните работи са разгърнати в районите на всички железопътни секции, като основната задача е задържане и привеждане състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в техническа готовност, която гарантира заложените в графика скорости за движение на влаковете.

Приключилите големи проекти през 2014 година са:укрепване на железен път в междугарието Юнак - Величково; възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра път № 2; механизиран ремонт в междугарието Плачковци – Кръстец, в това число тунели № 12, 15, 16 и 17 и подновяване и реконструкция на гара Кръстец; механизирано подновяване в междугарието Кръстец – Радунци, както и аварийно укрепване и отводняване в междугарието Смядово - Комунари.

В поделение „Сигнализация и телекомуникации“  през 2014 г. се изпълняваха обекти по Проект №4 („Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”), включващ   пресъоръжаване на 20 прелеза с автоматични прелезни устройства; рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в жп участък Пирдоп – Карлово; изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура.

Извършва се и рехабилитация на осветлението на жп гари с енергоспестяващи осветители. Проектът приключи на 15.12.2014 г. и беше част от програмата на поделението за развитие възможността за подмяна на осветлението със съвременни LED осветителни тела, чийто експлоатационен живот е около 100 000 часа (15 години).

Очаквате ли 2015 г. да е по-добра за железопътната инфраструктура? 

Вярвам, че успехите ще ни съпътстват, ако и занапред имаме амбицията, волята и смелостта да ги постигнем.

Основната цел за нас е непрекъснато да повишаваме сигурността и безопасността при движение на пътници и товари. Ще продължим да полагаме всички усилия за завишаване на скоростта на движение, премахване съществуващи постоянни намаления на скоростта в междугария с изпълнен ремонт, с което да намалим времепътуването и да подобрим комфорта на пътниците.

Стремим се към модернизиране на прелезите и качествено подобряване състоянието на прелезните настилки, както и към намаляване на времето на престой на МПС-тата при спуснати бариери.

Ще продължим да подобряваме нивото на транспортна съоръженост на железопътните участъци и намаляване на относителния ръчен физически и непривлекателен труд, чрез доставката  на нова тежка и лека механизация.

Бих искал да пожелая на Вашите читатели и на служителите на НКЖИ новата година да бъде успешна, изпълнена с добри дела и дарена със здраве!
Коментари: 0