Нов доклад показва потенциала на България за бъдеще без въглища

Сценарият на Bloomberg с най-малко разходи е политически агностичен, разчитайки просто на конкурентния характер на възобновяемите енергийни източници

Нов доклад показва потенциала на България за бъдеще без въглища

България, Чехия, Полша и Румъния могат да бъдат важни движещи сили за „зеленото“ възстановяване на Европа и в климатичните ѝ усилия. Това става ясно от доклад на BloombergNEF за енергийните системи на четирите държави в Източна Европа.

Тъй като енергийният преход в Европа е на кръстопът и Европейският съюз се стреми да увеличи амбициите си до 55% намаление на емисиите на парникови газове до края на десетилетието, декарбонизирането на останалите европейски въглеродни страни има потенциал да създаде милиарди инвестиции в чиста енергия, която би могла да проправи пътя за жизненоважното „зелено“ възстановяване от глобалната пандемия COVID-19. Това е и основният извод от доклада, озаглавен „ Инвестиране в възстановяването и прехода на европейските въглищни региони“.

Според доклада, четирите страни заедно имат над 50 GW капацитет за изгаряне на въглища в своята електроенергия и представляват близо две трети от въглищния капацитет на Европа, който все още не е обхванат от политиката за излизане на въглища.

Докладът моделира две перспективи на електроенергийната система за всяка от четирите страни - сценарий с най-малко разходи и сценарий, основан на Националния план за енергия и климат на всяка страна. Не е изненадващо за онези, които обръщат внимание - резултатите от доклада за най-малко разходи сценарий „показва, че вече са възможни значително по-амбициозни цели за възобновяеми енергийни източници за 2030 г.“ и че четирите страни могат да достигнат 47% дял на производството на възобновяеми енергийни източници до 2030 г. в сравнение с 31% постигнати чрез съществуващите си национални планове.

Сценарият на Bloomberg с най-малко разходи за четирите страни е политически агностичен, разчитайки просто на конкурентния характер на възобновяемите енергийни източници, като слънчева и вятърна енергия, и установява, че енергийният преход може да използва 53 GW нов възобновяем капацитет в четирите страни и да отключи до 53.7 млрд. евро нови инвестиции. Накратко, докладът установява, че „Следването на модела за развитие на електроенергийната система с най-малко разходи може да помогне за по-добро управление на разходите за преход и безплатни бюджетни средства за смекчаване на социално-икономическото въздействие от постепенното премахване на въглищата.“

Докладът завършва с ясното уточнение, че „възобновяемите енергийни източници са най-евтиният източник на нова генерация на електроенергия за Полша, Чехия, Румъния и България“ и „новите възобновяеми енергийни източници стават конкурентоспособни срещу пределните разходи на съществуващите електроцентрали за въглища и газ.“

 

Коментари: 0