Нова платформа показва в реално време колко е мръсен въздухът в София

Нова платформа показва в реално време колко е мръсен въздухът в София

Снимка: Economic.bg/Архив

Столичната община представи собствената си мониторингова система, която показва в реално време чистотата на въздуха в София. Тя започва да действа от днес, а целта ѝ е да бъде естествено продължение на системите на гражданските инициативи за замърсяването на въздуха.

Измерванията от станциите се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ.  Всеки може да провери актуалните показания на станциите и състоянието на различните замърсители, както и история на показанията от последните 14 дни.

Инсталираните от Столична община 22 сензорни станции са една от дейностите по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по програма Балкани – Средиземно море (2014-2020). В него  Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие. 

22  станции, представляват съвкупност от измервателни сензори, които проследяват основни замърсители като ФПЧ10, ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис, както и метеопараметри като температура, влажност и налягане. Сензорните станции позволяват бъдещо надграждане с допълнителни сензори (например за шумово замърсяване).

„Всяка една от тези станции дава информация за различни параметри – фини прахови частици, азотен диоксид, озон, въглероден окис и серен диоксид. Всичко това в комбинация с различни климатични параметри”, обясни Мирослав Гечев, представител на фирмата изпълнител.

 „Необходимо ни е време от четири сезона, за да можем да оценим за еквивалентност данните, които са събрани, и респективно те да станат част от системата за взимане на решения на Столична община”, каза Йоана Христова, заместник-кмет по околната среда в Столичната община.

Коментари: 0