Нова платформа ще осигурява заетост на хора над 55 години

Целта е да върне хората от тази възрастова група на пазара на труда

Нова платформа ще осигурява заетост на хора над 55 години

Снимка: Pixabay

Автор: Божидара Иванова
Нова платформа ще осигурява работа на хора над 55 години. Evergreentalents има цел да осъществи връзката между кандидатите и работодателите, за да върне хората от тази възрастова група на пазара на труда. За целта те трябва да разгледат обявите за работа и да изпратят своята автобиография в платформата за дадена позиция. 

За новоназначените работници не е задължителна по-специална предварителна квалификация. Конкретните умения могат да се придобиват във встъпителните обучения при работодателя. Притежаването на специфична професионална квалификация за определена позиция обаче може да бъде предимство. Работното време е фиксирано в трудовия договор. 

Освен работа в конкретно в специализираната област, за позициите на ниво експерти се очаква кандидатите да имат познания в съответната област, както и готовност за работа с колеги и предаване на опита. Работното време може да бъде както фиксирано, така и с фокус върху очаквания резултат от проекта. 

За топ мениджърски позиции кандидатите трябва да имат опит на позиции Директор или Изпълнителен Директор, което предполага опит в създаване и реализиране на бизнес стратегии и промени, както и в създаване, управление, мотивиране и развитие на хора, екипи и организации. 

Инициативата се осъществява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта. 
Коментари: 0