Новата дигитална реалност

Заплахата за нашето здраве се оказа здравословният ускорител на процеси, към които с бавна стъпка щяхме да се приближаваме

Новата дигитална реалност

Снимка: Pixabay

2219 ~ 7 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Дигиталното е новото реално след внезапно сполетялото ни изпитание. Стрес тестът в условията на карантина показа, че вече сме влезли в цифровия свят, като принудата ни накара максимално да се възползваме от всички налични към момента функционалности. И най-важното е, че и бизнесът, и образованието, а и администрацията демонстрираха как успешно могат да работят в дистанционен режим.


Коронавирусът изигра ролята на шоковият ускорител за процеси, към които с бавна стъпка щяхме да се приближаваме. Заплахата за нашето здраве оказа здравословен натиск да се настаним по-удобно в цифровата реалност и да заживеем в нея.


Както по всичко личи, обратен път няма. Оттук насетне умело ще трябва да съчетаваме предимствата на физическата и на цифровата свързаност, след като  „невидимият враг” ни  застави да променим мисленето си, а и начина си на живот, на работа, на учене, на взаимодействие. Зад преградите и препятствията вече се виждат новите хоризонти.


Трима предприемачи споделят своите виждания за ускорената дигитализация и промените, които тя предизвиква.


Георги Кисьов:


Участваме в най-големия социален експеримент


Новите късметлии не са тези, които могат да работят от дистанция, а онези, чиито клиенти са приспособими към ситуацията


Георги Кисьов е технически директор и зам.- управител на Риск Електроник 
- Пандемията като изпитание за цялостната ни пригодност да реагираме на непредвидени обстоятелства показа, че трябва да сме много адаптивни и бързи. Редица бизнеси се обърнаха към дигитализацията, за да може да вършат текущата си работа. От този внезапен тест разбрахме, че дигиталната ни подготвеност е много по-голяма, отколкото сме си мислили.


- Цифровата среда за работа и за обучение е налична. Най-подготвени са децата и всички други трябва да ги догонват. Със сигурност има неща, които трябва да се подобрят, но вече няма никакво съмнение, че това ще се случи. Задействан е необратим процес по дигитална трансформация на всяко едно ниво от нашето ежедневие.


- Дългосрочното шоково ускоряване на дигитализацията е неизбежно след COVID-19. Който не се включи в ускорението, той или няма да може да изпълнява ангажиментите си качествено и в срок, или просто няма да работи. Оттук насетне цифровизацията трябва да става в крачка. В човешката история има много примери за шокови промени. Всяка стъпка в технологичната революция изхвърля хора и те биват заменяни от машини. Днес всичко много бързо се променя и в момента ние участваме в най-големия социален експеримент на нашето съвремие. Той тепърва ще бъде анализиран. Дигитализацията вече си извоюва водещата роля - и по време на пандемията, но и след нея.


- Големите късметлии не са тези, които може просто да работят от дистанция, а онези, чиито клиенти са приспособими към новата ситуация. Няма ли клиенти, няма проекти, няма бизнес.


- Риск Електроник започна дистанционен режим на работа още преди пет години. Затова бяхме добре подготвени да продължим изпълнението на ангажиментите си извън пределите на офиса. Най-интересното е, че работоспособността на екипа се повиши с повече от 15 процента. Затова спомогна платформата, която интегрирахме преди 5 години - Битрикс24. Тя позволява не само управление на работните процеси, но и създава социални връзки между служителите подобно на „корпоративен Фейсбук“. За всички е ясно, че хората имат нужда от социални контакти със своите колеги, което е едно от предимствата на въпросната платформа. Освен това Битрикс24 предоставя структуриран и опростен поглед върху целия работен процес, нещо от което в момента всеки мениджър се нуждае.


- Дългосрочните перспективи за утрешния ден изгубиха своята стойност. Днес моите планове и визия се простират само до дни. Внезапно сполетялата ни пандемия дойде като напомняне, че нищо не е вечно. Свидетели сме как устойчиви бизнеси просто изчезнаха. Но при разместването на пластовете има и нещо позитивно – хора, които знаят и могат, предприемчиви са, те и сега ще успеят. По-демотивиращо е, ако знаеш, че статуквото е такова и никога нищо няма да се промени. В Риск Електроник духът е висок и имаме повече работа, отколкото преди пандемията. Тя изигра ролята на виртуален тиймбилдинг, при който хората станаха по-сплотени. Пандемията не само ни отне, но и ни даде възможности.


- Поуката, която е добре да помним: Понятието „стабилен бизнес“ не съществува. Съвременното разбиране за “успех” се пречупва през способността му да се трансформира и адаптира спрямо ситуацията.


Илия Кръстев: Предстои бум на автоматизацията и цифровизацията


Очакват се агресивни инвестиции в иновации и нови продукти, както и ускорено развитие на приложната наука


Илия Кръстев е председател на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АIBEST)  и изпълнителен директор на A Data Pro
- Пандемията като изпитание за дигиталната ни пригодност се оказа тест с много добър резултат. България показа, че има готовност да е част от цифровото общество, а бизнесът демонстрира гъвкавост и бързина.


- От гледна точка на АIBEST цифровата среда за работа, а и за обучение е задължително условие за развитие на икономиката и социалните системи.


- Слабости, които компаниите от АIBEST забелязват, че политическата воля, обществените нагласи и индивидуалната подготовка на лидери, инвеститори, предприемачи и служители за прилагане на цифрови решения и автоматизация има нужда от подобрение. Необходима е стратегическа ангажираност и инвестиции в обучение, за да се гарантира устойчивост на дигитализацията.


- A Data Pro в режим на дистанционна работа е всекидневие, бизнес както всеки друг ден. Преминахме в този режим бързо и без сътресения. Това доказа, че сме надежден доставчик и в момент, когато международните ни клиенти искаха да гарантират непрекъсваемост на бизнеса си.


- Кризата наложи промяна на мисленето на всички нива в нашата организация и избистри приоритетите ни. На макро ниво - обществото се нуждае от нов социален договор и ново политическо мислене.


- Глобализацията като форма на свързаност увеличава възможностите, но мултиплицира и негативите. Дигитализацията позволява ускорено възстановяване и реализиране на нови конкурентни предимства. Затвърди се значението на телекомуникациите, технологиите и индустриите на знанието, включително научноизследователската дейност и образованието.


- Очаквам бъдеще на високообразовани, креативни и технологично компетентни общества, на технологии, поставени в основата на растежа, развитие на способността на бизнеса и иноваторите да внедряват реално и мащабно полезните за цивилизацията идеи. Очаквам префокусиране на общественото внимание към важните за съвремието ни теми и идеи, към по-широко приложение на автоматизацията и цифровизация на възможно най-много сфери на обществения живот, с което да се постигнат прозрачност и ефективност, включително в администрацията.


- Светът ще става все по-свързан. 5G, 6G или квантов интернет, хората ще намират все повече начини да са близо един до друг и все по-близо до знанията.


- Най-големият проблем, който се очертавa, са възможните социални катаклизми и националистически настроения, които икономическата криза, цифровизацията и автоматизацията може да провокират. Новите технологии, новите бизнес модели ще създадат интересни нови работни места. Хората, които не успеят да се приспособят към изискванията на съвремието, ще отпаднат от пазара на труда и ще натежат върху изтощените здравни и социални системи. Друг проблем ще е реакцията на онези кръгове, чиято дейност ще бъде осветлена – защото дигитализацията създава прозрачност.


- Развитието утре: Агресивни инвестиции в иновации, в нови продукти, бизнес модели, сектори и приложна наука. Ангажимент на публичния сектор и на бизнеса към устойчиво и прозрачно развитие, с труден баланс между нови технологии и свободи, с изцяло нови предизвикателства и въпроси от правен и етичен характер. Фокусът върху дигиталната свързаност днес може да направи света утре да е още по-динамичен и непредвидим.


Владимир Колев: Трябва да сме напълно готови за дистанционно обучение


Класната стая и учебниците няма да изчезнат, а ще бъдат допълнени от дигиталните инструменти


Владимир Колев е управител на Издателство Клет България
- Стрес тестът за българското образование, но и за издателите на учебно съдържание е успешен. Образованието е консервативна система, която по принцип се променя бавно. Ние, образователните издатели, от десетилетие развиваме и обогатяваме електронните си ресурси и доскоро основният ни проблем беше малкият процент потребители, които ги ползваха, независимо от огромните възможности, които те предоставят. Нещата се обърнаха и се наложи спешно да увеличим капацитета на сървърите си, за да издържат на натоварването.


- Издателство Клет България в условията на извънредно положение първо отвори всичките си електронни ресурси напълно безплатно за потребителите, след което бяхме последвани от другите образователни издатели. Тази стъпка е израз на социална отговорност и съпричастност.


- Принудата и откриването на нови възможности сработи. Реагирахме много бързо, като всеки ден започнахме да преосмисляме какво и как предоставяме на потребителите. Научихме се при всяка ситуация да търсим как да сме максимално полезни, да даваме повече и да заздравяваме отношенията с клиентите си.


- Изводите за дистанционното обучение са, че само по себе си то е много сложен и широкоаспектен процес, за който няма една рецепта. Всичко зависи от техническото оборудване на съответното училище и ученици, но и от дигиталната грамотност на преподавателя. Човек, който е с по-голям опит в този процес и е по-напред в дигиталния свят, с по-малко ресурси може да направи адекватно учебно съдържание. И обратното, когато и най-модерното дигитално съдържание няма да проработи. В учебния процес, присъствен или дистанционен, фигурата на учителя е ключова.


- Цената на тези промени е висока и тепърва ще я осъзнаваме и плащаме.


- Друг извънреден сценарий, за който е добре да сме готови: например дистанционното обучение да стане новото „нормално“ училище. Обществото не е напълно готово да го приеме. Скоростта и всеобхватността, с която се случи тази криза обаче, показва, че всичко е възможно. Затова е добре да се развиваме и в тази насока.


- Основен проблем, който се очертава пред нас, е да намерим бизнес модела, при който ще създаваме висококачествено образователно съдържание, но и ще получаваме достойно заплащане за него. Хората бързо свикват с безплатния достъп до електрони ресурси и искат още и още. Съдържанието е нашият най-голям актив, който се създава бавно, трудно и скъпо. В този процес са замесени автори, редактори, коректори, дизайнери, художници. Очакваме неговите потребители да плащат честната цена.


- Моята визия за бъдещето е, че класната стая и учебниците няма да изчезнат, а ще бъдат допълнени от дигиталните инструменти. Бъдещето неизбежно ще е дигитално и различно от това, което си представяме в момента.


- Образованието и издателският бизнес са неразривно свързани и не биха могли да се развиват един без друг. Вярвам, че образованието ще се справи с предизвикателството да интригува и да предава знания по съвсем различен начин, но и ние, образователните издателства, ще намерим пътя към предлагането на най-доброто съдържание в най-адекватната му форма, като гарантираме добавена стойност на клиентите си и печелим от това.

Подкрепи Economic.bg