НСИ отчита 28.9% ръст на оборота в сектор информационни технологии

За сравнение в края на 2018 г. ръстът е бил 1.4%

НСИ отчита 28.9% ръст на оборота в сектор информационни технологии

Снимка: Pixabay

996 ~ 1 мин. четене
С 28.9% се е увеличил оборотът на фирмите в България, занимаващи се с дейности в областта на информационните технологии, през второто тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на миналата година. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), от които става ясно още, че сегашното увеличение е най-голямото от година и половина насам. 

През предходното тримесечие на 2019 г. ръстът на оборота на годишна база е бил 20.6%. През трите тримесечни периода преди това (в рамките на 2018 г.) той е бил под 10%, като през четвъртото на миналата година дори е бил само 1.4%. 

По-значителен скок е имало едва през първото тримесечие на 2018 г., когато на годишна база се наблюдава 19.2% увеличение на оборота на компаниите в сектора.  

Ръст от 7.3% на оборота на годишна база се наблюдава и в сектор „Транспорт, складиране и пощи“. Най-значим ръст е отчетен при „Воден транспорт“ – с 50.1%. Намаление се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 4.9%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни на НСИ, е със 17.4% по-висок през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. 


Подкрепи Economic.bg