Облигациите на „Енерго-Про“ ще се търгуват на борсата

КФН потвърди проспекта на дружеството за допускане до търговия на регулиран пазар

Облигациите на „Енерго-Про“ ще се търгуват на борсата
380 ~ 1 мин. четене
Седемгодишната частна облигационна емисия на стойност 130 млн. евро, емитирана през ноември 2016 г. от „Енерго-Про Варна”, ще се търгува на Българската фондова борса. Разрешение за това бе дадено от Комисията за финансов надзор (КФН), която одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията.

Облигацията бе емитирана, за да се финансират инвестиции на дружествата от групата „Енерго-Про, включително в рамките на програмата за развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България през периода 2016 - 2023 г.

Инвестиционната програма е насочена към развитие и подобряване на качеството на енергията и услугите за клиентите и включва придобиване на активи, изграждане на нови съоръжения, подмяна и рехабилитация на съществуващата електроразпределителна инфраструктура, проекти за реконструкция и развитие на електроразпределителната мрежа.

Остатъчни средства от приходите по емисията могат да бъдат инвестирани в енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния, се казва още в съобщението.
Подкрепи Economic.bg