Оборотът на туроператорите е със 70% надолу

Данните за третото тримесечие показват двойно покачване на тримесечна база, но на годишна изоставането е голямо

Оборотът на туроператорите е със 70% надолу

Снимка: Unsplash

Разхлабването на мерките срещу разпространението на коронавируса и летния сезон са вдигнали рязко оборота в сектор „Туристическа агентска и операторска дейност“ през третото тримесечие на годината. За този период националната статистика отчита рекорден ръст от 127% в сравнение с предходното тримесечие.

На годишна база обаче в този сектор се отчита спад от 70.3%, по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 9.5% спрямо второто тримесечие на 2020 г. Най-голям ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ и „Сухопътен транспорт“, съответно с 15.5 и 14.1%. Намаление е регистрирано само при „Въздушен транспорт“ (16.8%).

Намаление е отчетено в оборотите единствено при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 6.1%.

На годишна база обаче ситуацията не е толкова оптимистична. Най-голям спад е регистриран при „Въздушен транспорт“ - със 75.1%, и „Воден транспорт“ - с 34.7%. Увеличение се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 19.4%.

В сравнение с година по-рано най-съществено увеличение се наблюдава при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 16%.

Коментари: 0