Обратно на работа – ЕС даде насоки за безопасност на служителите

Работещите трябва да са на поне 2 метра разстояние един от друг, а ако близкият контакт е неизбежен, поддържайте го за по-малко от 15 минути

Обратно на работа – ЕС даде насоки за безопасност на служителите

Снимка: Unsplash

5968 ~ 3 мин. четене

Вследствие на пандемията от новия коронавирус повечето държави членки на Европейския съюз (ЕС), въведоха редица мерки, включително такива, които засягат работните места, за да се преборят с разпространението на болестта. Различните национални правителства поетапно обаче отварят икономиките и бизнесите си отново. Част от нормалните работни дейности се възстановяват и затова от Европейската агенция по безопасност и здраве дадоха насоки за адаптиране на работните места и защита на работещите, публикувани в „Covid-19: Завръщане на работното място“.

Сред основните мерки са:

  • За момента извършвайте само най-важната работа; някои дейности може да се забавят, докато намалее рискът. По възможност предоставяйте услуги от разстояние (телефон или видео връзка), вместо лично. Уверете се, че само работещите или служителите, които са от основно значение за дейността, посещават работното място и сведете до минимум присъствието на трети страни.
  • Намалете, доколкото е възможно, физическия контакт между работещите (напр. по време на заседания или почивки). Ако е възможно, помолете служителите от уязвимите групи да работят от дома си (по-възрастни хора и хора с хронични заболявания – вкл. хипертония, белодробни или сърдечни проблеми, диабет или хора, подложени на противораково лечение или друг вид имуносупресивна терапия, както и бременните жени). Дистанционна работа може да се обмисли и за работещи лица с близки членове на семейството, които са изложени на висок риск.
  • Анулирайте, а ако не е възможно, ограничете физическото взаимодействие със и между клиенти. Например чрез поръчки онлайн или по телефона, безконтактна доставка или контролирано влизане (като същевременно се избягва струпването отвън) и физическо дистанциране както в помещенията, така и извън тях.
  • Когато доставяте стоки, правете това чрез вземане или доставка извън помещенията. Давайте съвети на водачите на превозни средства относно добрата хигиена в кабината и им осигурявайте подходящ хигиенен гел и кърпички. На доставящите работещи трябва да бъде позволено да ползват съоръжения като тоалетни, кафенета, съблекални и душове, но при спазване на подходящи предпазни мерки (напр. да се пуска само по един потребител и да се почистват редовно).
  • Поставете непромокаема преграда между работещите лица, особено ако те не са в състояние да запазят разстояние от два метра един от друг. Бариерите могат да бъдат създадени специално за целта или да се използват импровизирани с помощта на предмети, например пластмасови листове, преградни стени, подвижни чекмеджета или устройства за съхранение. Следва да се избягват предмети, които не са твърди или имат празнини, например саксийни растения или колички, или които създават нов риск, например спъване или падащи предмети. Ако не може да се използва бариера, трябва да се създаде допълнително пространство между работещите, например като се гарантира, че има най-малко две празни бюра от двете страни.
  • Ако близкият контакт е неизбежен, поддържайте го за по-малко от 15 минути. Намалете контакта между различните части на предприятието в началото и в края на смените.
  • Доставяйте сапун и вода или подходящ препарат за дезинфекция на ръцете на удобни места и съветвайте служителите да измиват често ръцете си. Често почиствайте помещенията, особено гишетата, дръжките, инструментите и други повърхности, които хората докосват често, и осигурявайте добра вентилация, ако е възможно.
  • Не допускайте прекомерно натоварване на почистващия персонал, като въведете подходящи мерки, например определяне на допълнителни служители за изпълнение на задачите и изискване от работещите да поддържат работното си място чисто.

От агенцията подчертават, че мерките не са задължителни и имат за цел да помогнат на работодателите и работещите да се предпазят и да останат здрави в работната среда, която се промени значително поради пандемията от COVID-19.

Коментари: 0