Обявяват вземанията от КТБ в 30-дневен срок

Удължаването е разрешено от закона и се налага заради многото молби

Обявяват вземанията от КТБ в 30-дневен срок

Вземанията от КТБ ще бъдат обявени в законовия 30-дневен срок, съобщават синдиците на банката.

Във връзка с обнародваните днес (Държавен вестник, бр. 50 от 03.07.2015 г.) изменения в Закона за банковата несъстоятелност, с които се удължава срокът за изготвяне на списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност на банка (от 14 дни срокът става 30 дни), и предвид огромния обем получени и продължаващи ежедневно да пристигат по пощата молби, които трябва да бъдат анализирани, за да бъде качествено и прецизно направен този списък, синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информират че ще се възползват от предвидения в закона по-дълъг период за обработка и произнасяне по предявените вземания към банката. Това се казва в писмо от двамата синдици, изпратено до медиите днес

Удължаването на времето за анализиране на постъпилата информация ще даде възможност на синдиците на КТБ АД (н) да разгледат по-обстойно всяко едно от предявените вземания и да прецизират становището си по признаването му или не. По-детайлния преглед на исканията неминуемо ще създаде предпоставки и за по-малък брой кредитори, които биха подали възражения срещу решенията на синдиците на КТБ АД (н) за приетите и отхвърлени вземания към банката.

Във връзка с това синдиците  на КТБ АД (н) информират, че списъкът на приетите вземания към банката ще бъде обявен в рамките на 30-дневния срок, регламентиран в чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност.

Коментари: 0