Одобриха график за проекти по програмата за бизнеса за 2016 г.

Предвидени са мерки за енергийна ефективност и подобряване на управленския капацитет

Одобриха график за проекти по програмата за бизнеса за 2016 г.

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ публикува индикативен график за прием на проекти по програмата през 2016 г., който е бил одобрен на 26 ноември 2015 г. 

За следващата година малките и средни предприятия (МСП) ще могат да кандидатстват за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление, като процедурата „Развитие на управленския капацитет на МСП“ е предвидена за отваряне през май 2016 г.

Големите предприятия ще могат само да кандидатстват с проекти за подобряване на енергийната ефективност, като схемата ще отвори през октомври 2016 г.

За всички предприятия ще има прием през декември за разработване и внедряване на иновации. 

През юли ще отвори процедура „Развитие на клъстери в България“, която е предназначена за кандидатстване от клъстерните обединения.

Всички други процедури са директно финансиране на институции. 

Ето за какво може да кандидатства бизнесът през 2016 г.

Подробна програма на сайта на ОПИК

Коментари: 0