Омбудсманът иска още време от КФН за обсъждане на „бонус-малус“

Диана Ковачева смята, че в проекта се дава превес на интересите на застрахователите

Омбудсманът иска още време от КФН за обсъждане на „бонус-малус“

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов с искане за още време за обсъждане на системата „бонус-малус“, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Наредбата за определяне на размера на застраховката „Гражданска отговорност“ влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на няколко разпоредби, които ще се прилагат от 1 януари 2021 г., уточниха от институцията.

Диана Ковачева напомня, че за обсъждане и евентуално приемане на постъпилите предложения остават само 12 дни (обсъжданията са предвидени до 19 декември), от които седем са неработни.

В становището си до КФН доц. Ковачева пише, че текстовете на системата засягат правата на гражданите . Според нея се дава превес на интересите на застрахователите пред тези на собствениците и водачите на МПС. Омбудсманът изтъква, че проектът не предвижда ясно разграничение между собственика и водача на МПС при определяне на размера на премията.

„Оказва се, че собственикът на МПС отговаря за нарушения, извършени от други лица, вписани като водачи в полицата на автомобила, като малус точките на другите водачи се отразяват върху размера на премията му, без самият той да е допуснал нарушение“, пише в становището си общественият защитник.

Омбудсманът подчерта, че проектът допуска да се натрупват множество санкции за едно и също нарушение.

Диана Ковачева е на мнение, че липсата на пропорционалност между санкционирането и поощрението на собствениците/водачите на МПС не кореспондира с обявените цели на проекта. Тя пресмята, че в рамките на предложената система увеличението за малус клас е много рязко и достига до 400%.

Не е предвиден и механизъм за възстановяване в кратък срок от застрахователя за връщане на надвнесена сума при установено неправилно изчисляване на премията, е друг недостатък на проекта, смята доц. Ковачева.

Омбудсманът предлага да се предвиди допълнително време за обществен дебет на предложенията, за да се отстранят „дефицитите” и да се усъвършенства концепцията.

Коментари: 0