Отпускат 8 млн. лв. за наемане на безработни

Помощта покрива 12 заплати на новоназначените заедно с осигуровките

Отпускат 8 млн. лв. за наемане на безработни
428 ~ 3 мин. четене

От 25 февруари е на разположение безвъзмездна помощ в размер на 8,1 млн. лв. за разкриване на нови работни места, съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ). С приоритет ще бъдат одобрявани проекти за наемане на безработни с ниско образование, в предпенсионна възраст или хора, които са без работа повече от година.

Средствата са част от схемата "Обучения и заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2015-2020", чийто общ бюджет е 81 млн. лв. С тях се покриват разходите на работодатели за 12 месечни заплати на новоназначените заедно с осигуровките. Достъпът до останалата част от средствата по схемата ще е възможен по-късно през годината, след приемането на промени в системата за ваучерно обучение, обясниха от Агенцията. Тогава се предвижда безработните, включени в тази програма, първо да преминават курсове за квалификация и след това да бъдат наемани. Общо 7400 безработни е планирано да получат квалификация и работа по тази схема до 2020 г., пише в. "Стандарт".

Подобна процедура, но за безработни младежи, стартира в началото на годината Агенцията по заетостта. Бюджетът на "Обучения и заетост за младите хора" е 115 млн. лв. Те са разчетени да осигурят заетост на 23 000 българи на възраст до 29 г., които преди това да получат обучение по професия или други умения, посочени от работодателя. Първата фаза на набиране на заявки на бизнеса за наемане на безработни младежи е за сумата от 30 млн. лв.

През 2015 г. стартира и операция "Ново работно място", която се радва на изключителен интерес сред работодателите. Поради тази причина бюджетът й беше увеличен от 40 млн. на 100 млн. лв. Интересът е голям, защото по операцията работодателите получават субсидия не само за финансиране на обучение и за последващото наемане на безработните, но и за закупуване на оборудване, обзавеждане, ремонт на помещенията, в които ще бъдат разкрити новите работни места. И по тази операция е даден приоритет на безработните с ниска степен на образование, продължително безработните, неактивните, както и безработни хора с увреждания или в предпенсионна възраст. Разчетено е по операцията да бъдат включени 7500 души.

Скоро ще стартира операция "Добри и безопасни условия на труд", по която се осигурява безвъзмездна помощ за подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси в предприятията. Работодателите може да кандидатстват и за субсидии за осигуряване на транспорт на служителите, когато живеят извън населеното място по месторабота. 

По схемата ще се финансират и проекти, с които се въвеждат гъвкави форми на заетост с цел по-добро съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и за по-дълъг престой на пазара на труда на по-възрастните хора. По операцията с бюджет 80 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти на работодатели в размер от 50 000 до 391 166 лв.

Тази година трябва да стартира и операция "Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване", в която ще може да се включат и младежи от 16 до 29 г. За работодатели, наели тези безработни, е предвидена помощ от 10 млн. лв. Схемата ще се осъществява паралелно с финансиране по новата ОП "Наука за интелигентен растеж", като се очаква ограмотяване на 6600 безработни, от които поне 4225 да завършат курсове за придобиване на професионална квалификация.

Подкрепи Economic.bg