Парите в обращение се увеличиха с 10% за година

По статистика на БНБ те са надминали 19 млрд. лв. през 2019 г.

Парите в обращение се увеличиха с 10% за година
5964 ~ 2 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Към края на месец декември 2019 г. парите в обращение в България са достигнали 19.1 млрд. лв., като на годишна база се увеличават с 10.27% (1.8 млрд. лв.), показват данните на Българската народна банка (БНБ). През предходния едногодишен период нарастването бе по-високо в процентно отношение (10.33%), но по-ниско като абсолютна стойност (1.6 млрд. лв.).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. парите в обращение са се увеличили със 799.1 млн. лв., или с 4.37% спрямо края на септември. Това може да се обясни със сезонните фактори, влияещи върху динамиката на парите в обращение - повишено търсене на налични пари през коледните и новогодишни празници, и е очаквано за този период от годината. Увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2019 г. е регистрирано през ноември и декември, съответно с 0.52% и 4.14%. Общо нарастването им е с 0.28 пр. пункта по-високо от отчетеното за същия период на 2018 г.

В края на декември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение се увеличи и достигна 97.55%, а делът на монетите се понижи до 2.41%. Делът на възпоменателните монети се равнява на 0.04%.

Средната  по  стойност  банкнота  в  обращение  в  края  на  2019  г.  е  36.94  лв.,  което представлява увеличение с 1.49 лв. (4.20%) на годишна база вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Средната  по  стойност  разменна  монета  в  обращение  в  края  на  2019  г.  е  0.18  лв., като за  едногодишен  период  стойността  ѝ  се  е  повишила  с  0.01  лв.  в  резултат  от  навлизането  в  обращение на монетата с номинал 2 лева.

В края на декември 2019 г. в обращение са 504.4 млн. броя банкноти. За едногодишен период те са се увеличили с 27.8 млн. (5.83%), а стойността им - с 1.74 млрд. лв. (10.27%).

С най-голям дял (30.20%) в общия брой на банкнотите е тази с номинал 50 лв., като към 31 декември в обращение са 152.3 млн. броя от нея. С най-малък дял (3.77%) вече е броят на банкнотите от 2 лв. Спрямо третото тримесечие от октомври до декември нараснаха дяловете на банкнотите от 10 и 50 лв., докато тези с номинал 2, 5, 20 и 100 лв. намаляха.

В края на декември 2019 г. в обращение са 2.6 млрд. разменни монети. За едногодишен период те са се увеличили с 159.2 млн. (6.53), а стойността им - с 43.6 млн. лв. (10.48%).

С най-голям дял (29.24%) в общия брой на монетите е таи от 1 стотинка, като към 31 декември в обращение са 759.8 млн. броя от нея. С най-малък дял (2.42%) е броят на монетите от 2 лв.

През четвъртото тримесечие в БНБ са били задържани общо 264 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2019 г. те са с 263 броя по-малко. В  общия  брой  на  задържаните  през  четвъртото  тримесечие  на  2019  г.  неистински  български  банкноти  най-голям  е  делът  на  тези  с  номинал  20  лв.

Подкрепи Economic.bg