Пет компании ще участват в газовата връзка с Гърция

Процедурата за разпределение на остатъчния капацитет може да бъде удължена

Пет компании ще участват в газовата връзка с Гърция
308 ~ 2 мин. четене

Пет компании са подали обвързващи оферти, чрез които да резервират количества газ, които да пренасят по интерконектора „Гърция – България“, това обявиха от компанията „Ай Си Джи Би“ АД, която отговаря за реализирането на проекта.

На 30 ноември 2016 г. приключи обвързваща фаза на пазарния тест на газопровода. Обявеният капацитет в рамките на втората фаза на пазарния тест възлиза на 2.7 млрд. куб. м., от него са резервирани 1.57 млрд. куб. м. Съгласно процедурата, пазарният тест ще приключи с подписването на споразумения за предварително резервиране на капацитет от компаниите, които са предоставили оферти, след одобрение на съответното разпределение от националните регулаторни органи на Гърция и България.

Във връзка с проявен интерес и от други компании, които не са участвали в първата фаза на пазарния тест по проекта, се обсъжда възможността да започне процедура за разпределение на остатъчния капацитет, респективно за участие на нови търговци.

Акционерите на „Ай Си Джи Би“ (БЕХ ЕАД и ИГИ Посейдон) и Министерство на Енергетиката на Република България са удовлетворени от резултатите на пазарния тест, които показват повишена ангажираност и все по-голям пазарен интерес към проекта. Това демонстрира добра търговска перспектива за реализацията на проекта и подходящо избран момент за тестване на пазара, смятат от компанията. „За тази цел „Ай Си Джи Би“ и неговите акционери ще продължат да създават условия за достъп на търговците до капацитета на газопровода и равнопоставеност на всички настоящи и бъдещи партньори.

„Искрено благодарим за постоянната и съществена процедурна подкрепа, получена от участващите регулаторни институции - Главна дирекция Енергетика на ЕК, Регулаторен орган за енергетика на Р. Гърция и Комисия за енергийно и водно регулиране на Р. България“, заявиха Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД във връзка със завършването на втората, обвързваща фаза, на пазарния тест.Подкрепи Economic.bg