Петков: Изграждаме изцяло дигитална система на социалната икономика

По думите на социалния министър предстои засилване на трансграничното сътрудничество

Петков: Изграждаме изцяло дигитална система на социалната икономика

Снимка: Пресцентър на МТСП

Едно от направлението, върху които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще съсредоточи усилията си през следващите години, е изграждането на изцяло виртуализирана дигитална екосистема на участниците в социалната икономика – кооперациите, неправителствените и благотворителни организации – и свързаните с тях процеси и явления. Това каза социалният министър Бисер Петков по време на Европейската конференция на тема „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“.

„Фокусът на вниманието ни ще е насочен и към засилване на трансграничното сътрудничество чрез двустранни и регионални инициативи, които да дадат по-широк достъп до пазари, да разширят полето на социалните цели, да синхронизират публичните политики и да ускорят приложението на добрите практики”, каза той.

По думите му социалната икономика осигурява платена заетост на близо 14 млн. души в ЕС. Това е около 6.3% от населението в работоспособна възраст в Блока.

„Социална икономика е ефективен модел за социално включване. Тя е възможност, но и предизвикателство да създадем благоприятни условия, чрез които хората от уязвимите групи да участват в постигането на социално приобщаващ икономически растеж”, каза Петков.

Той добави, че в социалната икономика са създадени над 19.1 млн. платени и неплатени работни места, а освен това в нея участват повече от 80 млн. доброволци и над 2.5 млн. организации и предприятия. „Тези факти показват значимостта и силата на една икономика, която има за цел да обединява и сближава хората за постигане на индивидуални и колективни интереси”, коментира Петков.
Коментари: 0