Планът за възстановяване включва 1.8 млрд. лв. за образование и наука

Най-голямото перо за образование в Плана се предвижда за модернизиране на образователните институции и иновации.

Планът за възстановяване включва 1.8 млрд. лв. за образование и наука

Снимка: Красимир Свраков

1328 ~ 3 мин. четене
Автор: Economic.bg
Национален план за възстановяване

В Националния план за възстановяване и устойчивост на България са заложени близо 1.8 млрд. лв. за образование и наука. Това се вижда от публикувания вчера за обществено обсъждане нов вариант на Плана, изготвен от служебното правителство. Сред приоритети в сектора са създаване на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и изграждане на нови образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Финансиране е предвидено и за научна и иновативна дейност в БАН, изследователските университети и др.

За образователни проекти ще бъдат отделени над 1.3 млрд. лв., които ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Очаква се европейските средства за наука да привлекат и допълнително частно финансиране.

Всички дейности за образование и научни изследвания, финансирани по Плана, са с хоризонт до средата на 2026 г.

Повече от 576 млн. лв. са предвидени за създаване на национална STEM система. За изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно звено за обучение на учители са разчетени 20.8 млн. лв. В него се планира изграждане на 10 лаборатории по STEM науки и 10 зали за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият практически умения за разработване и прилагане на иновативни учебни часове, въвеждане на нови интегрирани учебни предмети (кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др.) и въвеждане на нови методи на преподаване.

17.7 млн. лв. са заделени за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на Националните детски комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския център „Св. Иван Рилски“ в Хисаря. Основната част от средствата за STEM системата са предвидени за училищата, които досега не са финансирани по националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за изграждане на STEM среда. Нови 1980 училища в страната ще могат да изградят STEM кабинети. Сумите ще се отпускат според броя на учениците и варират от 50 хил. лв. за най-малките училища с до 50 деца до 600 хил. лв. за най-големите – с над 1000 деца. За други 263 училища в страната, които вече са финансиране по националната програма на МОН, са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата.

Над 93,6 млн. лв. са предвидени за изграждане на високотехнологични класни стаи. Сумите, за които ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависят от броя на децата и варират от 10 хил. лв. за най-малките училища до 80 хил. лв. за най-големите. За финансиране са предвидени 2243 училища.

Модернизирането на образователните институции за качествена среда за учене и иновации са най-голямото перо за образование в Плана – близо 680 млн. лв. От тях 380,4 млн. лв. са за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни учебни центрове за обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии. Ще се наблегне върху връзката с интелигентната специализация и надграждането на традиционните индустрии (транспорт, селско стопанство, производство и т.н.) за дигитална и зелена трансформация. Ще се подкрепят също нововъзникващи индустрии като зелена енергия, роботика, производство на електрически превозни средства и др.

76.5 млн. лв. са предвидени за изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места. Планира се да се отворят около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.

Приоритет ще е и програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Тук средствата са 411 млн. лв. Близо 240 млн. лв. ще отидат в изследователските висши училища. До дни Министерският съвет ще одобри първия списък с изследователските университети. Планира се те да получават субсидия за научна и иновационна дейност в размер до 40% от тази за обучение. Останалите висши училища също ще получат средства за тази цел от националния бюджет.

За повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии са предвидени над 52 млн. лв. Ще се развиват Единният център за иновации и Центърът за обучение на БАН. Подсиленият Единен център за иновации ще служи като координиращо звено за връзките на институтите на БАН с бизнеса.

Научните организации и изследователските университети ще получават предвидените средства за научни изследвания и иновации, след като изпълнят определени индикатори за постигнати резултати.

Подкрепи Economic.bg