Половината средства по ОП „Региони в растеж“ са договорени

Комитетът за наблюдение на програмата обсъжда решение за наддоговаряне на бюджета й с 10%

Половината средства по ОП „Региони в растеж“ са договорени
696 ~ 2 мин. четене
Автор: Венцислав Генков

По оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за последните две години са обявени 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 2.3 млрд. лв., което е 78% от бюджета на програмата. Това обяви регионалният министър Николай Нанков по време на откриването на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г.

До момента са подадени 463 проектопредложения, от тях по 405 има сключени договори в размер на 1.7 млрд. лв., което е малко над 58 % от общия ресурс на програмата. „Ако трябва да сме песимисти ще кажем, че е недостатъчно. Ако трябва да сме реалисти, каквито сме, можем да направим извода, че наистина и като процент, и като абсолютни стойности, напредъкът по програмата по настоящем е изключително добър“, каза министър Нанков. По думите му към момента има одобрени плащания по програмата за над 220 млн. лв, което е 12% от договорения ресурс и 7% от общия.

В момента Комитетът за наблюдение на програмата обсъжда решение за наддоговаряне на бюджета й с 10%. Според министър Нанков това решение ще даде обективната възможност да се реализират проекти, които вече са селектирани, подготвени от страна на общинските администрации. Нанков поясни, че евентуалното увеличение ще бъде опция в края на програмния период, тъй като от обществените поръчки и от финансовите корекции има спестяване на ресурс и това означава неусвояване на средства. „Ако Комитетът вземе решение има дълга процедура, която минава през решение на Министерски съвет“, каза в допълнение Нанков.

Според думите му постигнатото договоряне до момента е успех и сме отличници, ако се сравняме със страни като Гърция, Румъния, Испания и Италия. Нанков коментираха и къде има забавяния по програмата. „Имахме известни разминавания при структурирането на междинните звена при общинските администрации, които селектират проектните предложения на общините, както и при някои бенефициенти“, каза Нанков.  

Зам. министърът на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова изброи основните цели на програмата - подобряване на икономическата среда, повишена заетост, развитие на регионите и подобряване на качеството на живот в тях.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg