Пощенска банка се присъедини към принципите за отговорно банкиране на ООН

Банката следва стриктна политика за проследяване на екологичния риск в корпоративното кредитиране

Пощенска банка се присъедини към принципите за отговорно банкиране на ООН

Снимка: Пощенска банка

536 ~ 2 мин. четене
Автор: Пощенска банка

Пощенска банка отново затвърди позицията си на социално отговорна компания, като се присъедини към институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking, PRB) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI).

Тази значима стъпка прави Пощенска банка единствената финансова институция в България, която е избрала да се ръководи във всички аспекти на своята дейност от единната рамка за устойчиво развитие в банковия сектор, разработена посредством иновативното партньорство между водещи банкови институции в световен мащаб и Финансовата инициатива към Програмата. 

„Присъединяването ни към институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране, е изключително важен успех за нас, защото по този начин получаваме признание, че прилагаме на практика в дейността си световните стандарти за устойчиво развитие във финансовия сектор. В нашата банка следваме стриктна политика за проследяване на екологичния риск в корпоративното кредитиране, като по този начин насърчаваме и нашите клиенти да бъдат отговорни с бизнесите, които създават и ръководят. Корпоративната устойчивост и отговорност е ценност, която се признава от всички пазари, дава висока оценка за бизнес визията на една компания и я отличава от всички останали. Радваме се, че с локални действия можем да помогнем за постигането на глобални и важни цели за цялото общество“, коментират от Пощенска банка.

Принципите обединяват повече от 190 банки от различни страни, сред които водещи финансови институции в глобален план като Santander, Nordea, ING Bank, Commerzbank, Citi и Deutsche Bank, или повече от една трета от световната банкова индустрия. Принципите за отговорно банкиране определят ролята и отговорността на банковия сектор при формирането на устойчиво бъдеще и привеждането в съответствие на банковия сектор с Целите на ООН за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата от 2015 г. По този начин банковата общност дава своя принос за устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка се присъединява към Финансовата инициатива към Програмата на ООН за околната среда още през 2013 г., а през 2017 г. и към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, като по този начин допринася за спазването на екологичното законодателство в България и допълнително разширява своите инициативи в подкрепа на обществото и околната среда. Вече почти 30 години инвестициите в устойчиво развитие са основна част от дейността на финансовата институция.

Подкрепи Economic.bg