Последен ден за отсрочване на кредити към банки

Фирмите и физическите лица могат да се възползват от общото европейско решение

Последен ден за отсрочване на кредити към банки

Снимка: Economic.bg/Архив

Днес е последният ден, в който гражданите и фирмите могат да подадат документи за отсрочване на кредити. Това стана възможно с общо решение на европейския Единен банков орган по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества. Физическите и юридическите лица трябва да кандидатстват за отсрочка до шест месеца пред своите обслужващи банки.

Трябва да се има предвид, че периодът, за който се отлага задължението, цялостно или частично, ще бъде добавен към погасителния план.

Редът за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества е публикуван на интернет страницата на Асоциацията на банките в България (АББ), като пълният текст може да бъде намерен.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

  • Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;
  • Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца;
  • Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Коментари: 0