Увеличава се помощта за семействата с деца, учещи онлайн

За изплащането ѝ през 2021 г. са предвидени 73 млн. лв.

Увеличава се помощта за семействата с деца, учещи онлайн

Снимка: Pixabay

1868 ~ 2 мин. четене

Държавата отпуска допълнителна помощ за семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно в училище или детско заведение. Те също ще могат да получат целева помощ заради въведените ограничителни мерки срещу COVID-19.

Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството днес. За изплащането на помощта през 2021 г. са заложени 73 млн. лв.

Приетите изменения ще разширят кръга на родителите, които ще имат право да получат такава помощ от държавата. Сред тези, които могат да се възползват от нея, се включват всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда.

До момента помощта се отпускаше в случай, че децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и градини, както и предучилищни групи поради въведена карантина заради коронавируса.

За да може подкрепата да стигне до повече семейства, се променя и прагът достъп до помощта. В момента той е 610 лв. С приетите от правителството промени доходната граница ще е равна на до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915 лева. Друго облекчение е, че определянето на средномесечния доход на член от семейството ще се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19.

Заявление-декларациите за помощта ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата. За семейства с едно дете до 14 години помощта ще е равна на минималната заплата за страната, която през 2020 г. е 610 лв. За семейства с две и повече деца нейният размер ще е 150% от минималната заплата - 915 лв. през настоящата година.

Подкрепи Economic.bg