Държавата отпуска 5.7 млн. лв. за бонуси на директори на градини и училища

Средствата ще бъдат разпределени за постигнати добри резултати

Държавата отпуска  5.7 млн. лв. за бонуси на директори на градини и училища

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Министерски съвет реши да отпусне 5 702 754 лв., с които да награди директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

От общата сума малко над 2.5 млн. лева са предназначени за 1 700 директори на детски градини. Почти 3 млн. лв. са за директорите на училища, 175 хил. лв. ще се насочат към центровете за подкрепа за личностно развитие, а 11 хил. лв. ще отидат за управляващите центровете за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения на директорите се определят в зависимост от получения брой точки при оценяването на работата им. То се базира на критерии, като: постигнати високи резултати в планирането и организацията на образователния процес; реализиране на план-приема; въвеждане на иновативни практики в обучението; провеждане на занимания по интереси; получени награди; добро взаимодействие със социалните партньори и др.

Коментари: 0