Правителството не желае да умножава парите в Сребърния фонд

За пореден път се взима решение парите да стоят на депозит в БНБ

Правителството не желае да умножава парите в Сребърния фонд

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Правителството прие днес новата стратегия за инвестиране на средствата от Сребърния фонд за периода 2019-2021 г. Всъщност, това е същата стратегия, която се приема на всеки три години и която практически означава отказ на държавата от доходността, която могат да носят натрупаните 2.9 млрд. лв. в него.

С днешното решение се запазва „прилаганият досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност“. Според правителството настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск.

Поради това за пореден път се взима най-лесното решение – парите ще продължат да се държат на седмичен депозит в БНБ на лихва близка от нулата. По този начин фондът реално губи пари, тъй като инфлацията в страната вече надвишава 3.5%.

След 2009 г. Фондът се пълни основно от концесионни такси. Пари от приватизация почти не влизат, тъй като през 2010 г. първото правителство на ГЕРБ създаде "вратичка", през която да се заобиколи законът и парите да влизат в кухата структура, наречена Държавна консолидационна компания (ДКК) вместо в Сребърния фонд и съответно за подкрепа на пенсионната система. Доходност от инвестиции също няма. По закон в Сребърния фонд трябва да влиза и 25% от бюджетния излишък. През последните две години има такъв, но пари от него не са постъпвали въ в фонда, показва месечната справка.

Този път Министерският съвет е взел решение да актуализира документа за инвестирането на парите от Сребърния фонд всяка година, докато в момента това се правеше на три години. Като причина е изтъкната необходимостта да се следват тенденциите на финансовите пазари и да се оценява по добре рискът. Този подход позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната среда, се казва в мотивите към решението.
Коментари: 0