Правителството одобри план за присъединяване на България към ОИСР

България отправя сигнал към Организацията, че е готова да започне преговори за членство във възможно най-кратък срок

Правителството одобри план за присъединяване на България към ОИСР

Снимка: БТА

2696 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Служебното правителство одобри тригодишна Пътна карта за задълбочаване на сътрудничеството във всички области с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Целта е да се продължат действията на страната по изпълнение на външнополитическия приоритет - подготовката за присъединяване към ОИСР. Разписаният план за периода 2021 – 2023 г. също така има за цел да изпълни поетите вече ангажименти в сътрудничеството с организацията в широк спектър от области въз основа на националния План за действие. Той е съгласуван с ОИСР и официално представен на 20 септември 2019 г. пред Съвета на организацията в Париж.

С приетото днес решение за изменение и допълнение на Решение №789 на Министерския съвет от 20 декември 2017 г. се оптимизира и дейността на постоянно действащия Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на страната ни към ОИСР. МКМ се е утвърдил като главен орган, който координира цялостната дейност по присъединяването на нашата страна към Организацията. Координацията между българските ведомства и агенции е изключително важна предвид разнородната дейност на организацията, която обхваща всички сфери на социално-икономическия живот, мотивира решението си правителството.

Както и досега, Механизмът ще продължи да работи на две нива (политическо и експертно), под ръководството на министъра на външните работи, с участието на високопоставени представители на всички заинтересовани ведомства и агенции.

Присъединяването на България към ОИСР е важен стратегически външнополитически приоритет. С приемането на решението и приложената към него Пътна карта за периода 2021-2023 г. се демонстрира стабилен, сериозен и дългосрочен ангажимент към тази цел. Отправя се сигнал към нашите партньори от ОИСР за готовността на България да започне преговори за членство във възможно най-кратък срок.

ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване на жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. В нея членуват 37 държави.Подкрепи Economic.bg