Прекратена е концесията за мина „Оброчище“

Има два иска за обявяване на несъстоятелност на концесионера „Евроманган“

Прекратена е концесията за мина „Оброчище“

мина Оброчище

Снимка: МОСВ

1168 ~ 2 мин. четене

Министерството на енергетиката е прекратило концесионния договор на мина "Оброчище", съобщават от ведомството на Теменужка Петкова. Причината е, че концесионерът - „Евроманган“ АД, собственост на кипърска офшорка, не изпълнява задълженията си по концесионния договор. Компанията добива манганови руди от находище „Оброчище – Северозападен участък“.

От ведомството на Теменужка Петкова обясняват, че при проверка, извършена на 15 май 2018 г., е констатирано неизпълнение на концесионния договор и е отправена покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок. В определения с поканата за доброволно изпълнение срок не са изпълнени паричните задължения в размер на 130 хил. лв.

Във връзка с това на 7 февруари 2019 г. - близо 8 месеца след поставения от държавата срок да се изпълнят задълженията, министерството най-после прекратява действието на договора, подписан на 1 юни 1999 г.

Спирането на правата по концесионния договор не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация, се казва в съобщението на МЕ.

По информация от служители на „Евроманган“ АД не са изплатени заплатите от юли 2018 г., а дължимите суми за електроенергията се заплащат със закъснение. В края на януари 2019 г. е проведена среща между представители на Министерството на енергетиката и Национален синдикат „Защита“. Тогава Министерството е получило уверение от страна на „Евроманган”, че ще започне изплащането на дължимите суми.

Междувременно е станало ясно, че в Окръжния съд в Добрич са постъпили два иска за откриване на производство по несъстоятелност на "Евроманган" ЕАД. Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" иска да бъде установена неплатежеспособност на дружеството като посочва, че в качеството му на работодател не е изплатило трудовите възнаграждения на най-малко една трета от работниците и служителите му за повече от два месеца.

"Енерго Про Продажби" АД претендира, че "Евроманган" има непогасени задължения за 64 986 лева. Доставчикът на електроенергия иска да бъде открито производство по несъстоятелност на "Евроманган" поради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост.

Окръжният съд вече е назначил съдебно-счетоводни експертизи, които да изяснят има ли проверяваното дружество финансови затруднения и дали те са временни, трайни или необратими.

Първото заседание по делото, заведено от Главна инспекция по труда, е насрочено за 22 февруари, а по другото дело съдът ще заседава на 19 март.

Подкрепи Economic.bg