При картел ще се плащат обезщетения на всички засегнати

Това предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията

При картел ще се плащат обезщетения на всички засегнати
При доказан картел фирмите, причинили вреди, ще дължат обезщетение на всички засегнати физически и юридически лица. Това предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията, изготвени от КЗК и предложени за обществено обсъждане. Исковете за обезщетенията ще се предявяват по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. 

А самите обезщетения ще се дължат от фирмите, дори ако нарушението не е било насочено пряко срещу подалите искове граждани и юридически лица. Обезщетението ще се плаща в пълен размер - т.е.  за претърпяната загуба и за пропуснатите ползи, ведно с дължимата законова лихва

Правото на обезщетение ще се погасява с 5-годишна давност.

Споровете за обезщетения ще могат да се уреждат и с извънсъдебни споразумения, като при наличие на преговори за такива, съдът може да спира заведено дело за срок до 2 години.

Въвежда се и солидарна отговорност за картел, така че ако няколко фирми са уличени, те носят поотделно отговорността за причинените вреди.
Коментари: 0