Приемат се документи за плащане по пчеларската програма

Срокът е от 22 юни до 31 август

Приемат се документи за плащане по пчеларската програма

От 22 юни до 31 август 2015г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”, както следва:

• Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);

• Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);

• Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);

• Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);

• Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);• Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);

• Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);

• Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);

• Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);

• Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);• Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).

Образци на документите за плащане са публикувани ТУК.

Финансовата помощ по пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Условие за получаването й е кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ.

Пчелари, които не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, ще бъдат лишени от възможността да кандидатстват за същия вид инвестиции през следващия прием на програмата. Изключение правят само пчеларите, които не са изпълнили инвестициите си, поради настъпили форсмажорни обстоятелства.

Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 октомври 2015 г.

Коментари: 0