Приходите на А1 България от мобилни услуги растат въпреки по-малкото клиенти

Компанията бележи поредно силно тримесечие

Приходите на А1 България от мобилни услуги растат въпреки по-малкото клиенти

Снимка: А1 България

Приходите на А1 България от мобилни услуги нарастват с 9.2% до 68.6 млн. евро през третото тримесечие на 2019 г., като средният приход от абонат се увеличава с 12.5% до 5.9 евро. Положителният тренд идва на фона на лек спад в броя на клиентите на мобилни услуги на компанията, които на годишна база са се свили от малко над 4 млн. през третата четвърт на 2018 г. до 3.9 млн. души през същия период на тази година. Това става ясно от отчета на финансовите резултати на компанията за периода.

Като цяло А1 България се радва на добри показатели, регистрирайки поредно силно финансово тримесечие. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 11.5% до 98.8 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи нарастват с 11.8% и достигат 122 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 49.8 млн. евро, регистрирайки ръст от 13.6% на годишна база.

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст на фиксирания и мобилния сегмент, както и на увеличение на приходите от продажба на устройства.

Фиксираните услуги продължават да растат и през това тримесечие, като регистрират увеличение от 17.1% до 30.2 млн. евро. Основните фактори за добрите резултати са дигиталните бизнес услуги на компанията, ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport и предлагането на повече услуги на съществуващите абонати, обясняват от А1 България. 

ICT бизнес направлението на А1 става все по-значим фактор за позитивните резултати на компанията, която постоянно разширява своето портфолио от дигитални решения и достига дo все повече клиенти. През последните три месеца телекомът е интегрирал успешно 950 ICT проекта за корпоративни и институционални клиенти. През същия период А1 стартира и мащабна комуникационна кампания, насочена към промотирането на своите дигитални услуги за бизнеса.

Всичко това води до увеличение на годишна база на средния приход от фиксирана линия (ARPL) от 6.9% до 13.4 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2.6% до над 1 043 500.

През третото тримесечие А1 България продължава своето стабилно представяне в мобилния сегмент чрез успешна продажба на нови услуги на съществуващите клиенти. Като резултат приходите от мобилни услуги нарастват с 9.2% до 68.6 млн. евро, а средният приход от абонат (ARPU) с 12.5% до 5.9 евро.

Добрите резултати на компанията през третото тримесечие на годината се дължат и на по-високите приходи от продажбата на устройства. През третата четвърт на 2019-а спрямо същия период на миналата година, А1 регистрира 16.2% ръст на приходите или 22.1 млн. евро от търговията с устройства.

Резултати за първите девет месеца на 2019 г.

  • През първите девет месеца на 2019 г. общите приходи нарастват с 6.5% до 348.5 млн. евро спрямо същия период на 2018 г. Приходите от услуги нарастват с 8.5% до 281.7 млн. евро, като това се дължи на ръста на фиксираните (15%) и мобилните услуги (5,9%).
  • Увеличението на средния приход от фиксирана линия (ARPL) е 5.8% до 13.2 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2.6% до над 1 043 500.
  • За същия период мобилните услуги на компанията отчитат добри резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки положителна тенденция на ръст при средния приход от абонат (ARPU) от 9.3%.
  • А1 България отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация EBITDA от 13.4% до 137.6 млн. евро за първите девет месеца на годината спрямо същия период на миналата година.
Коментари: 0