„Пристанищна инфраструктура“ представи нова система за обработка на документи

Single Window вече работи само с електронни формуляри

„Пристанищна инфраструктура“ представи нова система за обработка на документи
860 ~ 2 мин. четене
Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) направи официална демонстрация на системата за електронна обработка на документи, необходими при пристигане и отплаване на кораби в/от речните ни пристанища. Новата система е известна като Single Window по река.

Демонстрацията се проведе в сградата на Речния информационен център в Русе в присъствието на представители на местните институции, медии, експерти от СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” към ДППИ. Представени бяха основните функции на системата и имаше демонстрация на начина й на работа – от въвеждането на данни, през проследяването на информационния поток до получаването на одобрение на подадените документи.

Системата за електронна обработка на документи е въведена в експлоатация от ДППИ на 1 юли 2016 г., като оттогава работи едновременно с документи на хартиен и електронен носител. От 15 март 2017 г. Single Window функционира само с електронни документи.

Системата е съвкупност от технически средства и обслужващ персонал в структурата на ДППИ, като изпълнява функциите за обслужване на „едно гише“ за събиране, обработване и съхраняване на документи и сведения за кораби, които пристигат и/или напускат българските дунавски пристанища. Single Window осигурява електронно предаване на данни до и от отговорните институции и позволява електронен достъп на регистрираните външни потребители до информацията. Идеята е чрез еднократно подаване на данни да се извършва тяхното обработване от различните ведомства, участващи в процеса на граничния, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол. Системата е разработена на базата на софтуер, собственост на ДППИ, тестван, надграден и пригоден към нормативните изисквания на река.

Single Window позволява стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител, в една единствена входяща точка. Принципът на обслужване "на едно гише“ вече е въведен във всички български пристанища по река Дунав. Целта е новата организация на работа да облекчи административното обслужване на бизнеса, свързан с речното корабоплаване. Подаването на документи вече може да става от компютър или мобилно устройство от всяка една точка. Това значително подобрява и облекчава административното обслужване на бизнеса по река и стимулира развитието на превозите на товари и пътници.


Подкрепи Economic.bg