Програма „Еразъм+“ с двойно по-голямо финансиране за новия период

В нея вече ще могат да кандидатстват и по-възрастни участници

Програма „Еразъм+“ с двойно по-голямо финансиране за новия период

Снимка: Erasmus+/Twitter

1472 ~ 3 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Евродепутатите приеха бюджета на „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност чрез обмена на студенти, ще разполага с почти два пъти повече средства в новия програмен период (над 28 млрд. евро от различни източници) в сравнение с предходните седем години (14.7 млрд. евро), информират от ЕП.

По време на пленарния дебат преди одобряването на програмата повечето оратори заявиха, че животът на младите хора е бил засегнат от COVID-19 и подчертаха значението на „Еразъм+“, оценена от гражданите като най-успешната от всички програми на ЕС за бъдещите поколения в Европа.

„Еразъм+“ е една от програмите, чието финансиране е значително увеличено. С обновения си и подобрен облик тя ще продължи да укрепва чувството за европейска принадлежност и да предлага по-добри шансове за заетост на европейците. Парламентът ще следи отблизо нейното изпълнение, за да гарантира, че тя е все по-приобщаваща и дава шанс на възможно най-много хора“, заяви докладчикът Милан Звер от ЕНП, Словения.

Сабине Ферхайен от ЕНП, Германия, председател на комисията по култура и образование, заяви, че „програмата „Еразъм+“ представлява голям европейски успех и благодарение на нашите усилия ще продължим да работим с нея. Тя свързва хора с различен произход и помага за създаването на истинска европейска общност. Поради пандемията младежите и онези, които желаят да учат и да срещат нови хора, са изправени пред огромни предизвикателства, които са още по-големи за хората от маргинализираните общности. Днес повече от всякога е важно Европа да протегне ръка и да ги срещне там, където са, като им даде инструменти да растат, да вървят напред и да се свързват помежду си. Никой не трябва да се чувства сам и загърбен. Тъкмо това се опитваме да направим с новото издание на „Еразъм+““.

По-приобщаваща програма

Новата програма „Еразъм+“ ще предложи повече инструменти и ресурси в подкрепа на приобщаването. Комисията и държавите членки трябва да излязат с планове за действие за подобряване на достъпа до образование и мобилност за хора, които по стечение на обстоятелствата са имали по-малко възможности за участие в обществения живот – хора с увреждания, хора, живеещи в бедност или в отдалечен район, хора с миграционен произход и др., се казва в съобщението.

При кандидатстване по „Еразъм+“ участникът покрива първоначалните разходи за участие в програмата закупуване на билет за влак/автобус/самолет или за място на настаняване), които после биват възстановени. След като множество участници обаче сигнализираха, че нямат финансовата възможност да покрият първоначалната сума, която максимум може да възлиза на 275 евро, а ако бъде повече разликата не се възстановява, ЕП прие, че участниците ще могат да получават допълнителни безвъзмездни средства, включително и авансови плащания, за да кандидатстват.

„Целта е да не се отхвърлят заявления с аргумента, че разходите са по-високи, ако те са свързани с мерки, които гарантират приобщаване“, се казва в позицията на парламента.

Мобилност за възрастни учащи се

В сравнение с предишния период, новата програма „Еразъм+“ ще бъде разширена и ще даде възможност на по-възрастни учащи се да прекарат до шест месеца в друга страна от ЕС.

„Програмата ще съдейства на хора от всички възрасти и среди да придобият нови професионални и житейски умения, като ще им помогне да се адаптират по-добре към промените, предизвикани от прехода към цифрова и „зелена“ икономика, както и от пандемията от COVID-19“, поясняват от ЕП.

До момента възрастовата граница за краткосрочен обмен ( от 1 до 7 дни) беше 30 години, като единствено тийм лидерът имаше право да бъде над тези години. Дългосрочните обмени (над 7 дни до 6 месеца), които са обвързани с образование и обучаващи (трейнинг) програми, също бяха ограничени за до 30 годишни.

По-опростен и екологичен достъп до „Еразъм+“

Новата програма „Еразъм+“ ще предлага и по-опростена система за кандидатстване, която не изисква толкова документация както за участниците, така и за организациите домакини.

„Ще има и нова специална схема за финансиране на т.нар. „малки партньорства“ за по-малки организации, като младежки асоциации и спортни клубове, за да могат да се развият“, се посочва в доклада.

Програмата също така ще работи за постигане на целите на ЕС в областта на климата и ще намали собствения си отпечатък върху околната среда, например чрез стимулиране на по-екологични средства за транспорт за участниците.

Нова програма към семейството на „Еразъм+“

Инициативата DiscoverEU става част от „Еразъм+“. Тя дава възможност на младите хора да кандидатстват за карта за свободно пътуване из Европа, за да учат (напр. да посещават интензивен езиков курс или да участват в музейни събития) и да откриват културното и езиково многообразие в Европа.

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на 18-годишни младежи да пътуват из Европа. Пътувайки предимно с влак, те могат да опознаят различни големи и малки градове.

Кандисването е всяка година, като подбора става в два кръга. Накрая от ЕС присъждат картите за пътуване на победителите.

Коментари: 0