Прокуратурата проверява екоминистъра заради \"Калиакра\"

На 5 август премиерът Бойко Борисов разпореди да спре изпълнението на заповедта

Прокуратурата проверява екоминистъра заради \

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще бъде проверен от Върховна административна прокуратура (ВАП) заради подписаната от него заповед, с която се забранява икономическата дейност на територията на „Комплекс Калиакра“. Прокуратурата съобщава, че образува преписката заради публикации в медиите.

Със заповедта бе въведена забрана за разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения на територията, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, маслодайни култури и др. на територията на защитена зона „Комплекс Калиакра“ до обявяването ѝ за защитена зона, но за не повече от 2 години.

При първоначалното проучване е установено, че защитената зона е включена в списъка на проекто-защитените зони.

От ВАП е изпратено разпореждане до министъра на околната среда и водите за представяне на копия от административната преписка по издаване на посочената заповед и от документацията за защитена зона „Комплекс Калиакра“ в т. ч. и относно начина на създаването на картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона.

Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с комисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела като двамата обсъдиха възникналия казус „Калиакра”. Те се обединиха около позицията, че решението на Съда на Европейския съюз трябва да се изпълни. Посочва се още, че българските власти трябва да идентифицират подходящите мерки и начини, с които това да стане. Беше подчертано, че европейското законодателство в областта на „Натура 2000” не забранява икономически дейности, включително земеделие, и ще се търсят варианти как решението да бъде приложено, така че да не бъдат ощетени засегнатите от него хора в района на крайморска Добруджа.

На 5 август премиерът Бойко Борисов разпореди на министъра на околната среда и водите Нено Димов да спре изпълнението на заповедта, с която се забраняват всякакви икономически дейности в териториите в района на Балчик, Каварна и Шабла, попадащи в „Натура 2000“.

Въвеждането на пълната забрана за икономически дейности в зони от "Натура 2000" изкара на протест жители и собственици на имоти в три общини Балчик, Каварна и Шабла.

Предстои вземане на решение относно предприемане на мерки от компетентността на ВАП, след проучване на съответните данни.

Коментари: 0