Промишленото производство с лек ръст през май

Най-силно е понижението при електроенергията, топлоенергията и природния газ

Промишленото производство с лек ръст през май

Снимка: БГНЕС

Индексът на промишлено производство през май 2015 г. нараства с 0,4% в сравнение с април 2015 г., сочат данни на НСИ. На годишна база е регистриран ръст от 3,9% спрямо май 2014 г. 

Увеличение с 1,1% е регистрирано в преработващата промишленост, и с 0,2% в добивната промишленост. Отчетено е намаление с 1,8% в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Спрямо април значителен ръст се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 13,3%, ремонта и инсталирането на на машини и оборудване - с 12,0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7,9%, изделия от други неметални материали - с 6,7%, хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,6%.

Спад е регистриран при производството на кожи - с 12,6%, мебели - 7,8%, дървен материал и изделия от него (без мебели) - със 7,4%.

На годишна база е отчетен ръст в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,6%, в преработващата промишленост - с 4,0%, и в добивната промишленост - с 0,7%.

По-значително увеличение се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - 30,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 19,2%, производството на електрически съоръжения - с 19,1%, на метални изделия, без машини и оборудване - със 17,6%, автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 12,9%.

Намеление е отчетено при производството на химични продукти - с 13,1%, облекло - с 11,1%, дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7,7%, тютневи изделия - със 7,6%. 
Коментари: 0