Пускат дигитални карти на бизнеса в София

Те ще бъдат двуезични и ще показват производствата в столицата и разпределението им по квартали, както и концентрацията на работната ръка

Пускат дигитални карти на бизнеса в София
София ще разполага с дигитални карти на съществуващия бизнес в града. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова по време на дискусия „Бизнесът пита кмета и директора на Агенцията за малки и средни предприятия“. 

Картите ще бъдат на български и на английски език. Едната ще бъде индустриална и ще показва какви производства има в София и как са разпределени по кварталите. Другата ще показва концентрацията на заетите лица и къде е съсредоточена работната ръка. 

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева заяви, че ще подпомогнат общината с данни за работещите малки и средни фирми в столицата. Тя допълни, че във връзка с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване на административната тежест за бизнеса, се предприемат мерки за намаляване на регулаторната тежест. 

Променят се 60% от услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него. Промяната включва отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация. 

Направен бе анализ на общо 187 услуги предоставяни към момента от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители. Предложени са промени в 113  административни услуги, като от тях  67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне. 15  услуги и режими са предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 от услугите и режимите напълно ще отпаднат. Сроковете предложени за намаляване са 23, а служебно предоставяне на изискуемите документи са 14 на брой. 

В резултат от оптимизацията на предоставяните услуги се очаква многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса, свързано с намаляването на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги, които са обект на извършения преглед.
Коментари: 0