Първата компания на новия пазар BEAM на БФБ набра 1 млн. лв.

BEAM се явява междинно звено по пътя към същинското листване

Първата компания на новия пазар BEAM на БФБ набра 1 млн. лв.

Снимка: БФБ

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Българската технологична компания Биодит успя да набере 1 млн. лв. свеж капитал, като по този начин стана първият участник на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM на Българска фондова борса (БФБ).

Размерът на капитала на Биодит е 13 820 583 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на Биодит се търгуват на пазар BEAM на БФБ под борсов код BDT. Набраният капитал ще се използва от технологичната компания за продажби и маркетинг активности с цел масово навлизане на пазара в страната ни. Към момента компанията има представени четири продуктови линии с различни биометрични решения. В по-дългосрочен план Биодит планира да излезе и на други европейски пазари.

Убедени сме, че много малки и средни фирми ще видят потенциала на този пазар като източник на капитал за развитие на техния бизнес и добрият пример ще се мултиплицира”, коментира Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ.

Пазарът за растеж на МСП BEAM e организиран от БФБ и дава възможност на малкия и среден бизнес за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар. Борсата получи одобрение за организирането на пазара BEAM в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Коментари: 0