Работодателите препоръчват да спре колективното трудово договаряне

Те настояват за ясен механизъм за определяне на минималната заплата

Работодателите препоръчват да спре колективното трудово договаряне

Временно да се преустанови колективното трудово договаряне, докато не бъдат приети с консенсус ясни и обективни критерии за определяне на размера на минималната работна заплата в страната. Това препоръчват на всичките си членове от четирите национално представителни работодателски организации.

Препоръката им е посочена в писмо до председателите на браншовите организации, разпространено днес от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Работодателските организации изказват благодарност на председателите на браншовите структури за изразената подкрепа на искането за отмяна на минималните осигурителни доходи, както и на заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности.

"Писма-подкрепа получихме от много браншови организации, които правилно отчитат, че минималните осигурителни доходи (МОД) накърняват интересите на изрядните работодатели. Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата и на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения", се посочва в писмото.

Работодателските организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на браншовите организации до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане, се заявява в писмото.

Коментари: 0