2,7% ръст на пътуванията в чужбина през февруари

Посещенията на чужденци у нас за почивка намаляват с почти 12%

2,7% ръст на пътуванията в чужбина през февруари
136 ~ 3 мин. четене
Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2015 г. са 256.2 хил., или с 2.7% над регистрираните през февруари 2014 година. Това сочат данните на НСИ, обявени днес.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия - с 51.6%, Чешката република - с 33.3%, Румъния - със 17.7%, Австрия - с 14.5%, Сърбия - с 10.7%, Италия - със 7.7%, Обединеното кралство - с 5.6%, Франция - с 4.6%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към бившата югославска република Македония - с 15.2%, Руската федерация - с 6.6%, Нидерландия - с 6.1%, Гърция - с 5.3%, Белгия - с 5.0%, Турция - с 3.7%, и други.Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 23.4%, и с цел почивка и екскурзия - 21.6%. В сравнение с февруари 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия с 14.8%, тези със служебна цел намаляват с 0.9%, а пътуванията с други цели се запазват приблизително на същото ниво. 

През февруари 2015 г. с други цели са били 76.5% от пътуванията към Турция и 74.6% - към Руската федерация. Пътуванията към бившата югославска република Македония със служебна цел са 45.4%, а тези към Франция и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 33.3 и 32.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През февруари 2015 г. посещенията на чужденци в България са 329.8 хил., или с 2.9% над нивото от февруари 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 37.5 и 8.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.9%.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 45.6%, или с 3.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Франция - с 6.9%, Италия - с 4.1%, Австрия - с 3.7%, Германия - с 2.8%, Обединеното кралство - с 2.2%, Румъния - с 2.1%, и други. 

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 31.0%, Унгария - с 30.7%, Гърция - с 14.1%, и други. Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - с 8.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 21.1%. През февруари 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 40.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 40.4%, и със служебна цел - 19.0%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 96.0% от всички посещения на граждани от Израел, 81.4% - от бившата югославска република Македония, и 70.0% - от Сърбия. Служебните пътувания са 69.6% от всички посещения на граждани от Франция и 58.5% - от Австрия, а с други цели са 68.3% от посещенията на граждани от Румъния.
Коментари: 0