Растежът на целулозната промишленост

“Свилоза” АД е единствен производител на Балканите в своя сектор

Растежът на целулозната промишленост

45 години опит, единствен производител на Балканите в своя сектор и износител към над 30 държави в целия свят. Това описва изключително точно българската компания “Свилоза” АД.

Публичното дружество е фокусирано в производството на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина в региона и над 90% от продукцията се изнася в чужбина. Основни пазари са Турция, Гърция, Египет и Италия.

“Свилоза” АД има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е безспорен пазарен лидер в региона. Сулфатната целулоза е предназначена за  производството на санитарно-хигиенни (тишу) хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др.

За да достигне до позицията на лидер в своя сектор, компанията е преминала през не малко трудности.

Към 1999 г., когато е приватизирана, “Свилоза” АД е едно от малкото работещи предприятия в страната, но  затънало в дългове, а финансовото  му състояние е фактическа неплатежоспособност. След приватизацията се изправя на крака. 16 години по-късно “Свилоза” АД е предприятие с обновени и разширени производствени мощности, резултат от цялостна реконструкция и модернизация, с над 1,7 млрд. лева поръчки към местни доставчици и контрагенти.

Въпреки ежегодните проблеми с доставката на суровина през последните години, компанията не спира да инвестира. В средата на 2015 г. мажоритарният собственик на “Свилоза” АД Красимир Дачев обяви началото на мащабна инвестиционна програма на стойност 250 млн. лв. “Ние инвестираме непрекъснато. Подготвяме голям проект, но предстои да решим точно какъв продукт ще произвеждаме. Искаме да интегрираме производството на хартия в завода за целулоза. Не искам да продължавам да съм “бананова република” на тези около мен и да правя само един продукт. Рискът трябва да се диверсифицира. Ще интегрираме производството на един, два или три различни вида хартия”, коментира предприемачът. Поради нередовното снабдяване със суровини, програмата за увеличаване на капацитета ще претърпи съществена промяна. “Свилоза” АД ще премине към дълбочинна преработка на целулозата, получаването на различни деривати. “Всеки предприемач трябва да мисли по въпроса как да се увеличи добавената стойност от единица суровина, която създаваме в нашата страна”, смята предприемачът.

Всяко действие на компанията е ориентирано към нуждите на клиентите, подобряване на сервиза и възможността да се адаптира бързо към постоянно променящия се пазар. “Свилоза” АД осъзнава важността на доверието, когато става въпрос за бизнес. Ето защо компанията прилага строги стандарти за качество и е готова да изпълни всяка поръчка за всяка точка на света. Слоганът на “Свилоза” АД е “В хармония с природата” и тя го защитава с инвестициите си в екологични проекти, които за последните 16 години са над 40 млн. лв.

“Инвестициите трябва да повишават благосъстоянието на обществото и богатството на държавата”, уверен е Дачев. Според него компанията му следва серия от правила, които имат голямо влияние върху фирмената култура и това допринася за репутацията на българските производители и предприемачи. За последните 10 години в “Свилоза” са инвестирани над 160 млн. лв.  и стремежът е днес с опит и максимални усилия в правилната посока да продължава да се развива като успешна компания. Всяка предприета малка стъпка води към прогрес на компанията - да развива устойчиви продукти и практики. “Упоритостта е в основата на всеки бизнес”, вярва Красимир Дачев.

Коментари: 0