Съдът потвърди, че в Kaufland е имало нелоялни ценови практики

ВАС се съгласява с решението на Комисията за защита на потребителите

Съдът потвърди, че в Kaufland е имало нелоялни ценови практики
Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че Kaufland е прилагал нелоялни ценови практики. Регулаторът установи нарушенията през 2015 г. То бе обжалвано от търговеца на две инстанции, като в крайна сметка на 23 март 2017 г. ВАС взима окончателно решение, без да има право на обжалване.

КЗП е открила два типа нарушения при своя проверка в магазини на веригата. В единия от случаите се касае за разминаване между посочената върху опаковката препоръчителна цена на производителя и продажната цена в магазина. По този начин според регулатора клиентът се заблуждава коя от двете се прилага.

Когато клиентът види върху опаковката на продукта поставените от производителя цени съответно за единица мярка и за количеството в разфасовката, той би решил, че това е цената на стоката. Продажната цена в търговските обекти на веригата обаче в общия случай е по-висока от препоръчителната с от 4 ст. до 1.20 лв., показаха проверки на КЗП.

Освен това, търговската верига е посочила на етикета само цената за единица мярка, но не и за количеството на продукта в опаковката. По такъв начин, дори потребителят да забележи, че има две различни цени – препоръчителна и продажна, ще му се наложи да извърши изчисления, както за да ги сравни, така и за да разбере колко ще заплати за съответната разфасовка.

Втората нелоялна практика, установена от КЗП и потвърдена от ВАС, се изразява в това, че търговецът е посочвал върху етикетите в магазините и в рекламните си брошури цените на стоките за количество от 100 грама със значително по-голям шрифт от този, с който е изписвал цената за единица мярка. По такъв начин клиентите остават с впечатлението, че цената за 100 гр. продукт е реалната цена за предлаганата стока. В хода на проучването на случая експертите на КЗП са установили и това, че потребителят се отказва от покупка след като разбере истинската цена на продукта. Този факт обосновава извода, че без използването на заблуждаващата търговска практика той не би бил привлечен от предложението за покупка.
Коментари: 0