Мисията (не)възможна – втора пенсия през 2021 г.

С приближаването на първите кохорти наболелите теми около пенсионната система се задълбочават

Мисията (не)възможна – втора пенсия през 2021 г.

Снимка: Unsplash

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Първите пенсионери, които ще получават добавка от универсалните пенсионни фондове, ще напуснат пазара на труда през септември 2021 г. Става въпрос за около 17 000 жени, чиито две пенсии ще са по-малко от една, ако не бъдат решени най-после затлачените през последното десетилетие проблеми в Кодекса за социалното осигуряване.

По-рано този месец Министерството на труда и социалната политика най-после публикува за обществено обсъждане варианти за изплащане на средствата от втория стълб. Законопроектът дава решение на един от големите проблеми - как точно ще се изплащат трупаните в продължение на близо 20 години средства в частните пенсионни фондове.

Експертите подкрепят проекта, защото по този начин се гарантира запазването на функцията на пенсионното осигуряване, но са единодушни, че възможността за прехвърляне на партидите в НОИ трябва да е чак до самото пенсиониране.

Сито по натрупвания и трудов стаж

Според внесените текстове парите от втория стълб ще могат да се получават по три начина - като пожизнена пенсия, разсрочено или като еднократна пенсия. Пожизненото плащане е основният вариант, но то ще е възможно, ако натрупаната лична партида покрива поне 15% от размера на минималната пенсия за стаж и възраст, което е 45 лв. заради повишението на 300 лв. от догодина.

Вторият вариант е разсрочено плащане, като то е възможно, когато обща сума в партидата не е достатъчна за отпускане на пожизнена пенсия, но надвишава 900 лв. - три пъти минималната пенсия за стаж и възраст. В този случай месечното плащане не може да бъде по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст. Това означава, че ще е между 45 и 300 лв., а целият размер на разсроченото плащане е равен на брутния размер на преведените осигурителни вноски по време на трудовия стаж, който трябва да е 37 години.

Част от тези хора ще попадна и сред онези 1/3 от пенсионерите, които ще получават минимални парични постъпления от НОИ. При тях универсалният фонд може само да помогне, защото при други условия те няма как да взимат повече от полагащите им се 300 лв. месечно.

Когато средствата по индивидуалната партида на осигурения са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, то бъдещият пенсионер ще получи събраните си средства еднократно. Осигурените ще имат право на нея при навършване на възраст за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

„От първите генерации очаквам 1/2 да получават пожизнена пенсия, близо 1/2 разсрочена и един много малък процент да получат еднократно плащане“, коментира пред Economic.bg главният изпълнителен директор на „ПОД Алианц България“ Владислав Русев, като уточни, че в третия случай става въпрос за изключително ниски натрупвания под 900 лв.

Много е вероятно причината да има българи с под 2 хил. лв. в партидите си е да са се осигурявали за кратки периоди в диапазона 2002 – 2018 г.“, коментира Русев.

При редовно осигуряване на минимална работна заплата през последните 18 години, натрупванията възлизат на 4 хил. лв., по данни на пенсионния фонд. Което би означавало еднократна пенсия да получават хората с липсващо трудово осигуряване за 8-9 години. Въпреки това тези хора, ще получат достъп до партидите си, когато навършат 67 години и имат 15 години стаж.

Това мнение споделя и София Христова, председател на надзорния съвет на ПОК "Алианц България. „Не бих казала, че еднократните пенсии ще преобладават, но все пак такива ще има. Жените, които са работили в нископлатени сфери, имат пропуски в трудовия стаж или непълно осигуряване, няма да отговарят на критериите за пожизнена пенсия“, коментира Христова.

Първите да му мислят

След въвеждането на новата пенсионна система през 2002 г. последваха икономически кризи, които са се отразили върху партидите на българите. Това допълнително ощетява първите кохорти, имащи само 18 години трудов стаж от въвеждането на реформата. За да знаят хората колко ще е държавната им пенсия със и без коефициента на редукция и колко биха могли да получат от частния пенсионен фонд, „прозорецът“ за избор между една и две пенсии трябва да е постоянен.

„Възможността за прехвърляне на партидите от втората пенсия в НОИ трябва да е достъпна през цялото време до самия момент на пенсиониране. Това е най-добрият вариант за клиентите, защото ще могат да направят информиран избор“, коментира пред Economic.bg Анастас Петров, изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване.

Подобна промяна в Кодекса би дала повече прозрачност, като така би върнала контрола в ръцете на гражданите. Несигурността сега идва от коефициента на редукция. Той може да направи така, че две пенсии да бъдат по малко от една. При него е необходима промяна, за да се отрази намаленото участие в универсалния пенсионен фонд.

Текстовете в закона са верни при положение, че имаме балансиран бюджет във фонд „Пенсии“, но ние виждаме, че осигурителните вноски не покриват разходите за сегашните пенсионери. Коефициентът на редукция трябва да бъде между 5 и 6%“, коментира Русев.

Скорошното създаване на още един допълнителен „прозорец“ за прехвърляне на партидите се гледа от експертите като работа на парче. Все още липсват решения на отделни проблемни текстове, а това създава допълнително притеснения пред бъдещите пенсионери.

Коментари: 0