Съветът на ЕС се съгласи да ремонтира енергийния си регулатор

Споразумението между енергийните министри дава на председателството мандат да започне преговори с Европейския парламент

Съветът на ЕС се съгласи да ремонтира енергийния си регулатор

Съветът на Европейския съюз се съгласи да "актуализира" ролята на Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (Acer). Това стана ясно днес по време назаседание между енергийните министри, председателствано от министър Теменужка Петкова.

Целта на регламента е да подобри сътрудничеството между националните регулатори на електроенергия и газ чрез актуализиране на задачите и целите на агенцията. Acer вече е активна в областта на надзора на пазара на едро и трансграничните въпроси.

Новата позиция трябва да доведе до засилена интеграция на пазара и към по-променливо производство на електроенергия, което означава, че са необходими допълнителни усилия за координиране на националните енергийни политики със съседните страни и по-широко използване на възможностите, предлагани от трансграничната търговия с електроенергия.

Споразумението дава на председателството мандат да започне преговори с Европейския парламент, съобщават от ресорното ведомство.

„Съветът на ЕС, част „Енергетика“ постигна общ подход по предложението за актуализиране на регламента на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Предложението за ревизия на регламента за ACER е последният останал правен акт от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по който Съветът не бе постигнал общ подход до момента. ACER е от стратегическо значение за гарантиране сътрудничеството между националните регулатори на страните членки. След интензивни преговори, постигнатото днес споразумение е балансирано и предлага отлична основа за започване на преговори с Европейския парламент“, каза министър Теменужка Петкова.

Според всички държави членки е небоходима актуализация на съществуващата законодателна рамка, която да определи начина, по който ACER функционира, нейната роля и компетентност. Промените са свързани с дейностите на нейния директор и съвета на регулаторите, който се състои от висши представители на националните регулаторни органи на държавите-членки. Разпределят се задачите между съвета на регулаторите и директора на ACER. Нови регулаторни задачи и компетенции се предоставят на агенцията, само ако има адекватно участие на държавите членки. Това ще се гарантира от законодателство, прието съгласно законодателни процедури или актове за изпълнение.

ACER вече подобри координацията между регулаторните органи по трансгранични въпроси. Агенцията официално започна да работи през март 2011 г., седалището й е в Любляна, Словения. От създаването й, в дейността на агенцията са включени нови задачи, свързани с наблюдението на пазарите на едро и трансграничната енергийна инфраструктура.

Засилената интеграция на пазара и промяната към диверсифицирано производство на електроенергия означава, че са необходими допълнителни усилия за координиране на националните енергийни политики между съседните държави, както и разширено използване на трансграничната търговия с електроенергия. Това ще позволи на държавите-членки на ЕС да са подготвени при евентуално възникване на кризи в енергийните доставки и да гарантират доставките на електроенергия. Свързаността на електроенергийната мрежа на ЕС означава, че е необходимо сътрудничество с цел осигуряване на стабилност на мрежата и увеличаване на обемите възобновяема енергия.

Коментари: 0