35 сделки по сливания и придобивания в България през 2016 г.

Те са на обща стойност от близо 1.5 млрд. долара

35 сделки по сливания и придобивания в България през 2016 г.

35 са реализираните и оповестени сделки по сливания и придобивания в  България през 2016 година. Те са на обща стойност от близо 1.5 млрд. щ.д. Барометърът на сделките на EY отчита по-малко на брой сделки спрямо 2015 г., но и една интересна за сектора година.

Банково-финансовият сектор и информационните технологии (ИТ) бяха най-активните през годината сектори, като ИТ реализира 11 сделки, а банково-финансовият сектор цели шест сделки. Услуги и ИТ, както и секторът на производството, са най-активните сектори в Централна и Източна Европа.

Диана Николаева, лидер на отдел „Финансови консултации по сделки“ в EY България, коментира:

„ 2016-та бе една интересна за сектора година. От една страна през годината бяха реализирани няколко действително големи за българския пазар сделки. Бяхме свидетели на една комплексна и знакова сделка, а именно покупката на Токуда Болница и Сити Клиник от Аджъбадем. През годината бяха приключени важни и определящи за цели сектори сделки, а в самия края на годината стартира дългоочакваният процес на консолидация в банковия сектор посредством придобиването на ОББ от KBC Group.“

Все повече стратегически инвеститори в България

Тенденцията от първата половина на годината – по-активни да бъдат стратегическите инвеститори остава в сила за цялата 2016-та година. 83% от сделките в България са осъществени от стратегически инвеститори (70% през 2015-та). Такива са сделките за Болница Токуда и Сити Клиник, които бяха придобити от Аджъбадем Сити Клиник, придобиването на Девин от белгийската Spadel, както и това на ОББ от KBC Group, с което белгийската банка стана третата по големина в България.

Вижте и Топ 5 на сделките в България през изминалата година:


През 2016-та 46% от реализираните сделки у нас са от чуждестранни купувачи, спрямо 32% през 2015-та. Традиционно инвеститорите на неголеми пазари като българския са местни компании или частни инвеститори, които познават особеностите на пазара. През 2016 г. 43% от сделките и купувачът и продавачът са български компании (през 2015-та този процент бе 62%). Интересно е да отбележим нарасналите нива на придобивания извън България - 11%, спрямо едва 6% през 2015-та,  от сделките са реализирани от български инвеститори в страни извън България. 

За Централна и Източна Европа (ЦИЕ)

Общият брой на сделките в региона през 2016-та година е 1165 или с 9,1% по-малко спрямо 2015-та година. Въпреки това стойността на пазара в ЦИЕ нараства с 10,7% спрямо предходната година и достига обем от 47,7 млрд. щ. д. Чехия, Турция и Полша продължават да са най-привлекателните за инвеститорите страни в региона. Те реализират най-много сделки – съответно 288 в Чехия, 273 в Турция и 216 в Полша. Три от страните в региона отчитат увеличение на реализираните сделки – това са Чехия, Хърватска и Гърция. Останалите осем държави, които попадат в изследването на M&A Барометъра на EY, отчитат понижена M&A активност. Съпоставяйки размера на икономиките обаче, българският M&A пазар изглежда да е сред най-активните. Съотношението между стойността на M&A пазара спрямо БВП на България е 2.8%, което поставя страната на второ място по активност.

Все по-големи сделки

Общата стойност на M&A пазара в ЦИЕ се оценява на около 50 млрд. щ. д. Като цяло нарастването на стойността на пазара се дължи на все по-големите сделки на стойност над 100 млн. щ. д., т. нар. мега сделки над 1 млрд. щ. д. Средният размер на сделките над 100 млн. щ. д. през 2016-та година се равнява на 385 млн. щ. д., спрямо 361 млн. щ. д. през 2015 г. Средната стойност на мега сделките над милиард долара е 3, 324 млрд. щ. д. В класацията с най-големи по стойност пазари първа е Полша с 11.62 млрд. щ. д., втора е Чехия с 9.93 млрд. щ. д., а трета е Турция с пазар на стойност 7.34 млрд. щ. д. Българският пазар е на стойност 1,44 млрд. щ. д.

Интересно е случващото се в Сърбия – ако през 2015-та година пазарът на сделките там нарасна с 315%, то резултатите за 2016-та отчитат 96% спад спрямо предходната година. Забележителният спад се дължи основно на бавните преговори и одобрения при оповестяване на сделките, което резултира в малко на брой приключени сделки през 2016 и прехвърляне на голяма част от сделките в 2017-та година.

Инвеститорите – стратегически или финансови

78% от реализираните сделки в региона на ЦИЕ са направени от стратегически инвеститори. Техният дял е най-голям в Хърватска, където 93% от сделките са стратегически; следват България с 83%, Полша с 81% и Румъния с 81%. Делът на финансовите инвеститори е най-висок в Унгария и Словакия, където финансовите сделки възлизат на 32% от пазара, следвани от 31% в Сърбия.

Традиционно пазарът на Централна и Югоизточна Европа е доминиран от местни сделки – сделки, при които и купувачът и продавачът са от една и съща страна. 52% от реализираните сделки са точно такива. Турция, Полша и Чехия са най-активните инвеститори в чужбина – те реализират най-много на брой сделки извън територията на тяхната държава, съответно 48, 30 и 26.

Най-интересните сектори

IT и технологии

IT секторът и технологиите като цяло привличат най-голям интерес и осъществяват най-много сделки през 2016-та година. 189 са реализираните сделки или 16% от общия брой сделки. Най-големите сделки включват придобиването на полската платформа за онлайн търговия Allegro SA от консорциума между Cinven, Permira и Mid Europa Partners за 3,250 млн. щ. д., както и придобиването на AVG Technologies N.V. от AVAST Software s.r.o., водещият чешки разработчик на софтуер за сигурност за 1, 365 млн. щ.д. Друга голяма сделка в сектора е покупката на базираната в Унгария платформа за видео споделяне Ustream от IBM за приблизително 130 млн. щ. д., според източници от пазара.

В България най-голямата сделка в IT сектора е покупката на дял в Софтуер Груп от фонда за дялови инвестиции BlackPeak Capital и американския фонд за рисков капитал Postscriptum.

Производство

148 са сделките, реализирани в сектора на производството през 2016 г. или 13% от общия брой сделки. Най-големите сделки включват придобиването на бизнеса за стъклени съдове на Yalos Holdings Overseas Limited от BA Vidro S.A. за $540 млн. щ.д., както и придобиването на пакистанския Dawlance от глобалния лидер в производството на стоки за дома Arcelik, собственост на турския Коч Холдинг, за 258 млн. щ. д. Средната стойност на сделките в сектора възлиза на 65 млн. щ. д.

Услуги                                              

Общо 104 са сделките в сектора на услугите през 2016. Някои от най-големите сделки са придобиването на 30% дял в базираната в Полша Amrest Holding SE за 424 млн. щ. д. от Finaccess Mexico SA de CV. ABRIS Capital Partners, придоби мажоритарен дял в Green Group, водещият бизнес в рециклиращата индустрия в Румъния и Югоизточна Европа, за 57 млн. щ. д.

Коментари: 0