Ситуацията за текстилната индустрия в България се влошава

Шансът за фирмите е в готовите продукти, които са по-търсени от външните пазари

Ситуацията за текстилната индустрия в България се влошава

Снимка: Pixabay

948 ~ 2 мин. четене

Към настоящия момент ситуацията не само, че не се подобрява, но продължава да се задълбочава. Макар и оценката на икономическия ефект от пандемията да е изключително трудна, прогнозата ни е, че до края на 2021 г. не се очаква възстановяване на нормалния ритъм на работа, независимо че браншът полага непрекъснати усилия да адаптира бизнеса си. Това заяви Йордан Беловодски, изпълнителен директор на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), по време на онлайн конференцията „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“.

По неговите думи отделните сектори от индустрията са претърпели различни сътресения. Най-засегнати са били производителите на т.нар. „тежка конфекция“, докато част от фирмите, които не са фокусирани в официални облекла, успяват да задържат досегашните си позиции.

Беловодски изтъкна, че браншът е един от най-засегнатите от пандемията, но е и изключително значим за икономиката на страната. Браншът формира близо 10% от общия износ и създава около 12% от добавената стойност в индустрията, които се равняват на над 4 млрд. лева годишно. Българските предприятия от бранша бяха едни от първите производители, които се насочиха към производство на лични предпазни средства, за да могат да се справят с кризата.

„Производството на маски и защитни облекла обаче е само спасителна сламка за сектора. Българските фирми, продължават да са насреща, така както немалко от тях помогнаха с безвъзмездното ушиването на текстилни маски при първата COVID вълна. Сега обаче е моментът, в който бранша наистина има нужда от внимание и помощ“, коментира Миглена Христова, член на управителния съвет на БАТОК. Като собственик на едно от големите русенски предприятия за облекло тя сподели какво е състоянието на бранша в крайдунавския град, който е и най-големият център на това производство в страната. „Наблюдаваме спад не само в цените, но и в количествата на поръчките, като за миналата година той беше около 30%.“

Според Володя Стоянов, член на управителния и председателския съвет на БАТОК, шансът на фирмите в сектора е преминаването към готов продукт и проактивност. „За всички колеги в бранша 2020 г. беше тежка и трудна, но е важно какви поуки си извадихме от нея, за да можем да продължим напред. Производството на готов продукт е изключително тежко за една фирма, но аз смятам, че това е перспективата за повечето български фирми. Все повече компании от Европа ще го изискват от нас – изпращат ни скиците и очакват готовото изделие“, каза той.

Коментари: 0