Община Сливен откри търг за почистване за 28 млн. лв.

Срокът на договора на новия изпълнител ще бъде за пет години

Община Сливен откри търг за почистване за 28 млн. лв.

Снимка: Economic.bg/Архив

Община Сливен обяви обществена поръчка за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване на сняг и лед, както и за подмяна и поддръжка на кофите за смет. За всичко това, в рамките на петгодишен договор, общината е готова да плати на фирмите общо 28 млн. лв. с ДДС.

В задълженията на изпълнителя на поръчка ще влиза конкретно: доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Сливен; почистване от сняг и лед на улици, тротоари и други места за обществено ползване на територията на Сливен; почистване на замърсени с отпадъци терени в землището на Сливен.

Крайният срок за приемане на оферти е 24 февруари. Предложенията ще се класират на базата на цената, която ще оформи 70% от крайното решение, а останалите 30% ще бъдат дадени предвид техническите критерии.

Коментари: 0