Собствеността няма отношение към дейността на ЕРП-тата

Всеки инвеститор има нужда от устойчива и предвидима среда, в която да се развива, за да може да прави дългосрочни инвестиции

Робърт Дик, регионален мениджър на EVN България:

Собствеността няма отношение към дейността на ЕРП-тата
Автор: Александра Сотирова

Робърт Дик е регионален мениджър на EVN България от 2015 г. Той има повече от 8 години управленски опит в концерна EVN AG. Ръководил е дейността контролинг в концерна и е заемал различни позиции, включително и прокурист. Завършил е бизнес администрация в Университета в гр. Линц, Австрия, от където е защитил и докторска степен.

С него разговаряхме за актуалните теми в енергийния ни пазар.

- На какъв етап е процесът по либерализация на енергийния пазар в България и какво предстои още да се направи?

- Досега либерализацията беше фокусирана по-скоро върху големите бизнес клиенти, а към момента се концентрира върху малките стопански абонати и битовите клиенти. Последните месеци има много дискусии за стъпките, които предстои да бъдат предприети, както в Закона за енергетиката, така и в подзаконовите актове, които ще засегнат повече битовите клиенти.

Важно е да се отчете, че към момента регулираните цени за битовите клиенти в България са под средните цени в Европа. Така че трябва да има конкретен въпрос за тяхното  приближаване към тези нива. Именно тук темата за защитата на уязвимите клиенти става много важна.

Процесът на либерализация за битовите клиенти трябва да бъде в една посока и паралелно да върви със социалната политика на държавата.

България има известен опит със социални тарифи, насочени към конкретни домакинства. Става въпрос за периода 2005-2007 г. Световният опит, там където има въведени социални тарифи за електроенергия, също показва, че това не работи. Този метод не подпомага да има прозрачност в ценообразуването, в разходите в системата и реално спира процеса на либерализация.

- Ликвидността на свободния пазар на ток достигна ли необходимото ниво?

- Въвеждането на енергийната борса беше много важна стъпка в посока на либерализацията. Правителството спази своето намерение да осигури определено количество енергия, която да бъде търгувана на борсата. Виждаме, че има заявки и намерения от страна на държавата и има потенциал за разгръщането на борсата в нейната цялост и роля, както и за увеличаването на ликвидността.

За да има пълноценно развитие на борсата, е необходимо да се развие и портфолиото от продукти, които се предлагат на нея. Това означава въвеждане на конкретни правила за работа на борсата, така че тя да бъде страна по сделките.

- Напоследък се говори за присъединяване на нови големи мощности към мрежата, а бизнес организациите се притесняват, че държавата ще им даде високи изкупни цени на електроенергията. Това ще попречи ли на либерализацията на пазара?

- В проектозаконите има текстове, които задължават производители на енергия да продават през борсата. С подобно решение и по отношение на равнопоставеното третиране на всички производители би трябвало цените на пазара да се определят от търсенето и предлагането. Ако всички производители се третират по един прозрачен и честен начин, не трябва да има проблем за развитието на либерализацията.

- А сега не се ли определя така?

- Към момента различни производители имат различни цени, някои са преференциални. Те са в резултат на различните фази, през които са били стимулирани определени производства в държавата. Всички тези различни механизми на преференциални цени следва да бъдат уеднаквени чрез т. нар. договори за разлика – нещо, което беше предложено още в доклада на Световната банка.

- Какво смятате за продажбата на активите на ЧЕЗ в България?

- Ние сме свидетели на всички дискусии и изказвания на всички участници по темата, но по никакъв начин не сме въвлечени в нея.

- От всичко, което сте чули до момента смятате ли, че има нещо нередно в сделката?

- Не можем да правим квалификации. Нашата дейност и по отношение на разпределението, и по отношение на снабдяването, е ясно регулирана и определена в различните правила на регулатора, така че въпросният казус няма никакъв директен ефект върху нашата дейност.

- Политиците пречат ли ви да работите и притеснява ли ви политическият риск?

- Ясно е, че всеки инвеститор има нужда от устойчива и предвидима среда, в която да се развива, за да може да прави дългосрочни инвестиции. От 2005 г. досега EVN е инвестирала над 1.6 млрд. лв. в своята дейност в България. За този период постигнахме невероятни резултати по отношение на качеството на нашите доставки на енергията, оптимизацията на нашата дейност и намаляването на технологичния разход по мрежата. Имаме един уникален за България резултат - 40% по-малко прекъсвания по мрежата и технологичен разход намален с над 10%.

- ЧЕЗ е второто ЕРП, което в рамките на няколко години решава да напусне България. Каква според Вас е основната причина?

- Всеки инвеститор прави своята оценка и стратегии. Инвестиционните решение винаги са индивидуални.

- Вие замисляли ли сте се да напускате България?

- EVN има ясна представа за своята дейност в България за следващите години, имаме конкретни планове, коя част искаме да подобрим и да усъвършенстваме, така че предстои да реализираме плановете си.

- Това означава ли, че няма и вие да напускате?

- Да.

- Какво смятате за призивите на партии, политици, синдикати за национализация на ЕРП-тата или за участие на държавата в тях?

- Всъщност имаше време, когато държавата беше 100% собственик на енергийните дружества, тогава тя взе решение да промени това. Както споменах, разпределителната дейност е силно регулирана от КЕВР и реално собствеността няма отношение към дейността.

- Ако държавата иска участие в EVN , Вие бихте ли започнали разговори за това?

- Това не е част от отговорностите на оперативния мениджмънт в страната да коментира подобни въпроси. Като инвеститор такова решение се взима от собственика в Австрия.

- Участие на държавата в ЕРП, което и да е то, може ли да подобри неговата дейност и работа?

- В един силно регулиран сектор, какъвто е нашият, собствеността няма как да промени дейността на компанията, при условие, че тя така или иначе винаги си е регулирана. EVN винаги е имала възможността и е била в състояние да финансира инвестициите, които са били залагани. И доказателствата са направените от нас 1.6 млрд. лв. инвестиции. Трудно ми е да си представя, че някой друг собственик би могъл да се справи по-добре от това.

И малко история. На нашата територия имахме определени райони, най-вече в ромски махали, които бяха с изключително ниско качество на услугата и ниска събираемост, когато започвахме работа в България. Справянето с този казус - и с мрежата, и със събираемостта, защото EVN се справи, е международен пример за това как се адресират подобни проблеми. Дори до колкото ни е известно този казус се изучава като добра бизнес практика в университети в чужбина като този в  Барселона

- Какви са плановете за развитие на EVN в България?

- Имаме мотивацията и желанието на развиваме качеството на услугите и качеството на доставките. Надявайки се на една стимулираща среда на развитие, ние ще продължим с инвестиции, които да намаляват загубите по мрежата. Ще продължим да увеличаваме дела на подземните електропроводи в нашата мрежа, да обновяваме части от мрежата, подстанции и възлови станции.

Ще продължим да инвестираме в места, които се развиват и имат нужда от допълнителен капацитет на мрежата, както в Бургас и Пловдив. Ще продължим да инвестираме в дигитализацията на клиентски услуги, така че да отговорим на предпочитанията на клиентите, така че да е удобно за тях. И разбира се в автоматизация на мрежата, така че да отговорим и на изискванията на европейския пакет за чиста енергия, който предвижда и интеграцията на възобновяеми източници. EVN Топлофикация в Пловдив е един такъв проект и е на фаза, в която сме готови да започнем с дейностите по подмяна на част от неефективни стари мощности в една от централите за производство на Топлофикация Пловдив. Което ще ни позволи допълнително да допринесем за качеството за въздуха в града.

Коментари: 0