София Тех Парк – науката среща бизнеса

София Тех Парк – науката среща бизнеса
София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, чието изграждане е финансирано от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на Европейската комисия. Неговата цел е  да създаде устойчива среда, в която бизнесът, науката и образованието да постигнат синергия, която да доведе до създаване на иновативни процеси, услуги или стоки с висока добавена стойност. Основен приоритет в работата на парка е развитието на наука и изследвания, ориентирани към бизнеса. Задача на София Тех Парк е и да подкрепя предприемачеството, да стимулира иновативното мислене и да създава предпоставки за високотехнологични решения и идеи.

В рамките на изпълнение на проекта функционират около 40 000 кв. м сградни площи, като основните звена са Бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс, иновационен форум „Джон Атанасов“, Музей/Експериментариум, спортен център, паркинг, озеленена паркова среда.

Мостът между бизнеса и науката се осъществява чрез един от най-важните компоненти на научно-технологичния парк - Лабораторният комплекс с неговите 11 високотехнологични лаборатории, управлявани от водещи експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет – София, Медицинския университет – София. В Лабораторния комплекс се реализират бизнес и научни проекти с национален и международен мащаб. Научното звено е част от европейска мрежа от хъбове в 28 държави от ЕС, които работят в областта на гъвкавото производство, киберсигурността, роботиката. В момента лабораториите изпълняват и 9 проекта с технологични български компании, които се финансират от ОПИК. Лабораториите са специализирани в областта на биофармацията, биоинформатиката, 3D прототипирането, високопроизводителната изчислителна техника, виртуална реалност, киберсигурност, изкуствен интелект и др. научни области.

Над 30 стартиращи компании вече са преминали през Бизнес Инкубатора на София Тех Парк и са получили подкрепа за развитие на своите иновативни проекти. В стартиралия Втори сезон от инкубационната програма на парка участват 21 високотехнологични и иновативни компании, от които 14 стартиращи. Подборът на стартъпите се извършва от комисия, в която участват професионалисти от иновативната екосистема у нас. Инкубационната програма на София Тех Парк е насочена в подкрепа на новатори и стартъпи от страната и региона. Тя ще предлага споделени офис пространства за 60 екипа и услуги като менторство, обучения, уъркшопи, форуми и членство в новия клуб за новатори към София Тех Парк.

Основен акцент в програмата е развитието на приложната наука в синергия с бизнеса и превръщането на научните постижения в успешни пазарни продукти чрез съвместна работа на предприемачите с висококвалифицираните екипи от лабораториите на парка. София Тех Парк работи за привличане и на високотехнологични лидери, които да допълват иновативната среда и със своя пример и споделен опит да спомогнат за развитието на младите компании. В тази насока от януари 2019 г. част от научно-технологичния парк е развойно звено на технологичния гигант „Робърт Бош“.

В София Тех Парк науката е достъпна за малки и големи. От юни 2018 г. отвори врати първият у нас детски интерактивен център TechnoMagicLand. Той поднася по забавен и полезен начин науката пред деца на възраст между 7 и 14+ години. Интерактивната експозиция предлага над 40 любопитни експерименти от областта на химията, физиката, математиката, компютърните науки, роботиката, оптиката и др. В TechnoMagicLand се организират множество групови посещения, курсове и обучения за деца по роботика, инженерство, биотехнологии, 3D принтиране, ваканции с различни занимания и изнесени уроци на ученици.

Иновационният форум „Джон Атанасов“ е място за срещи и домакинства на събития от национален и международен мащаб, които да спомагат диалога между науката и бизнеса. Той е предпочитано място за организиране на конференции, форуми, изложения и други мероприятия от областите ИКТ, науки за живота и зелени енергии. До момента в залите на форума са проведени над 200 събития с повече от 100 000 посетители.

Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".
Коментари: 0