Печалбата на \"Спиди\" намаля с 40%

Куриерската компания отчита нарастване с 1/3 на разходите за външни услуги

Печалбата на \

Консолидираната печалба на най-голямата българската куриерска компания „Спиди“ е намаляла с 39.8%  до 5.6 млн. лв. през 2016 г., съобщават от компанията в годишния си финансов отчет. Приходите се увеличават с 19.5% до 146.6 млн. лв.

От отчета се вижда, че консолидираните разходи се повишават с почти 28 млн. лв. – от 112.6 млн. лв. до 140.3 млн. лв. през 2016 г. Това се дължи основно на увеличените разходи за външни услуги (те нарастват с 29.8% до 88.2 млн. лв.).

Разходите, свързани с персонала и амортизационните разходи също се увеличават на годишна база с 23.1%, съответно до 28.3 млн. лв. и 11.7 млн. лв.

Оперативната печалба спада до 6.3 млн. лв. през 2016 г. от 10.4 млн. лв. през 2015 г. Общите активи на компанията нарастват до 89 млн. лв. в края на 2016 г.. сравнени с 83.8 млн. лв. година по-рано.

През четвъртото тримесечие нетната печалба на „Спиди“ намалява с 10.5% на годишна база до 1.7 млн. лв., а приходите се увеличават с 25.6% на годишна база до 42.5 млн. лв.

През 2016 г. компанията е направила 25.1 млн. доставки, с 24.8% повече от предходната година.

Коментари: 0